StruktonBygg/anläggning

MotivationStrukton erbjuder en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö för sina medarbetare. De arbetar aktivt med employer branding-frågor för att det ska kännas både tryggt och roligt att gå till jobbet. Inom Strukton finns det många karriärval, både för juniora och seniora medarbetare. Med brett urval av praktiker och fortbildningar gör Strukton det möjlighet för människor att utvecklas. Det är tydligt att deras värderingar RÄLS (Respekt, Ärlighet, Lita på och Säkerhet) genomsyrar hela organisationen.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle

Vi är Strukton Rail. Tillsammans utvecklar vi en hållbar järnväg för ett hållbart samhälle. Vår främsta tillgång är du. Vi tror på din förmåga. Vi hjälper och lär av varandra – och vi har roligt när vi gör det.

Vi är en av de största aktörerna i järnvägsbranschen och har många och långa uppdrag. Vi levererar infrastrukturlösningar för järnväg, tunnelbana och spårväg genom att bygga och underhålla spårsystem. Vi rustar även upp spåranläggningar och förser dem med kraftförsörjning. För att underhålla spårsystem långsiktigt och proaktivt har vi även digitala lösningar för bland annat besiktning och övervakning.

Hos oss får du förutsättningar, stöd och frihet för att du ska kunna nå dina mål och växa som kollega och människa. Ingenting är omöjligt. Redan från start har du vårt förtroende.  Vi vet att Strukton utvecklas genom dig. Hos oss finns många skickliga kollegor som du kan lita på och som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi tror på att lösa utmaningar tillsammans och som nyanställd blir du direkt involverad i viktiga beslut. Varje dag är ett lärande, antingen ute i spåret, på kontoret eller på en utbildning.


Vi jobbar säkert och hållbart

En fungerande järnväg är ett av de minst energikrävande och mest hållbara transportmedlen som finns. Hos oss går säkerheten alltid först. Vi utvecklar ständigt vårt säkerhet- och hållbarhetsarbete. Vi jobbar säkert eller inte alls.


Värdegrund

Värdegrunden RÄLS står för Respekt, Ärlighet, Lita på och Säkerhet. RÄLS gäller stort som smått och ska genomsyra hela vår verksamhet. RÄLS inkluderar respekt för miljön och varandra, att vi har god balans mellan arbete och fritid, att vi jobbar säkert, är affärsmässiga och håller vad vi lovar i relationen till kunder och omvärld.

Genom att arbeta enligt RÄLS vill vi skapa en bra arbetsmiljö för våra anställda, vara en pålitlig leverantör, en god beställare och bidra till punktliga och trygga järnvägstransporter för människor och gods.

Bli en av oss – Välkommen till Strukton!

Om oss

Bilder

Följ Strukton på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida