30 augusti, 2021

Hälsosamt ledarskap

Chefens ansvar till ett hälsosamt ledande

Att Covid 19 har rubbat vårt sätt att arbeta har inte undgått någon. Vi har behövt anpassa arbetssättet efter pandemin och att jobba hemma var det många som bara drömde om innan men är nu en standard för många företag. Hur kommer det då att se ut när pandemin har trappat ner och hur kan chefen anpassa företaget till det nya sättet att arbeta? Vad blir det nya normala?

I webinaret ”Hälsosamt ledarskap - framgångsfaktorer för den nya hybrida arbetsplatsen” med Svante Randlert tillsammans med OneLab går Svante igenom flera delar kring hur företag kan applicera ett hälsosamt ledarskap för att de anställda ska känna sig nöjda med arbetssättet och att företaget ska ha en bra struktur.

Svante ger oss tre stycken citat som ledare borde anamma och utgå ifrån när de planerar inför framtiden:

  1. Det som har tagit oss hit kommer inte ta oss dit
  2. Göra samma saker ger samma resultat
  3. Tänk om vi måste tänka om

Det gäller alltså att inte hålla fast i gamla rutiner för om företagen fortsätter att använda sig av samma metoder som innan kommer ingen utveckling ske, och det är utveckling ett företag vill åt. Företag behöver ställa sig frågan, vilken arbetsplats behöver vi vara?

Antalet som jobbar hemma under 2020 har ökat drastiskt jämförelsevis med tidigare år. Många längtar tillbaka till kontoren medans andra trivs bra med att arbeta remote. Som chef gäller det nu att hitta en arbetsstruktur som passar alla. Arbetsplats kommer att bli arbetsplatser i plural framöver och möjligheten att jobba från alternativa ställen kommer introduceras. Dock behöver vi fortfarande ha möjligheten att ses men det kommer vara uppdelat i två syften, relationellt och funktionellt. Relationellt eftersom det är så relationer skapas och information som man lätt missar digitalt kan komma fram. Arbetsplatserna kommer bli mötesplatser där vi ses ut ett funktionellt perspektiv för att vara kreativa och ta fram idéer och koncept men även för att skava, som Svante uttrycker sig. Att skava betyder att man ska kunna ta del av intryck, både bra och dåliga, för att kunna diskutera och komma fram till den bästa lösningen, eftersom den första idéen sällan är den bästa.

Det gäller även att försöka bibehålla den företagskultur som finns på företaget även när de anställda jobbar hemifrån för att ingen medarbetare ska känna sig exkluderad. Extra viktigt blir detta när en person är nyanställd i ett företag som jobbar remote. Att hitta nya vinklar på hur gemenskapen ska utvecklas digitalt kan vara en utmaning men är otroligt viktigt. Det kan vara i form av workshops, AW eller varför inte ha en digital fika med alla medarbetare inbokad i veckan?  

I det nya hybrida arbetssättet behövs det en tydlig struktur för att de anställda ska känna sig trygga i sitt arbete. Otrygghet kommer från otydlighet, ju mer ostrukturerat det är desto mer otryggt blir det på grund av den otydlighet som finns. Därför är det nu viktigt att chefer och ledare sätter sig ner och planerar framtiden efter Covid 19 för att ge de anställda en trygg och strukturerad arbetsplats.

Fler nyheter