Sök Meny
Hur ser medarbetarna på framtidens arbetsplatser?

Hur ser medarbetarna på framtidens arbetsplatser?

Vi har läst Benifys senaste rapport Framtidens arbetsgivare: En arbetsplats i förändring, där nästan 16 000 personer i Sverige svarat på frågor om förmåner, arbetsklimat och vad som engagerar dem på deras arbetsplats. Nedan tar vi upp några av de enligt oss mest intressanta insikterna! 


I den ständigt föränderliga omvärld vi lever i nu blir det allt viktigare att veta vad som krävs för att attrahera och behålla kompetens och skapa en bra arbetsplats där medarbetarna trivs. Bland annat visar rapporten att 71% av de svarande anser att det är viktigt att ha en arbetsplats med en hybrid och flexibel lösning, där man både har möjlighet att arbeta på kontoret eller hemifrån. Något som blir allt viktigare för arbetsgivaren att erbjuda sina medarbetare. Dock visar rapporten även att de som främst vill jobba på distans också är de som är mindre engagerade, nöjda och lojala mot sin arbetsgivare. Här finns en utmaning i att öka engagemang hos de som främst jobbar på distans för arbetsgivarna.  


83% av de svarande säger att de känner sig starkt engagerade i sin arbetsplats. Den mest engagerade gruppen var så kallade Baby Boomers 1945-1964 och minst engagerade var Generation Z, den yngsta generationen födda 1995- och senare. Det viktigaste punkterna som identifierats för Generation Z för att känna engagemang: 

  1. Mitt arbete känns meningsfullt 
  2. Jag kan påverka min arbetssituation 
  3. Jag känner gemenskap med mina kollegor   

Känner du igen dig? Definitivt en viktig punkt för företag att möta dessa behov för att öka engagemanget hos Generation Z arbeta på för att behålla yngre talanger på arbetsplatsen. 


Några yrkesområden fick mycket höga poäng hos medarbetarna när det kom till gemenskap på arbetsplatsen, låg stressnivå på jobbet och en bra balans mellan arbete och privatliv. Något som också visas i rapporten blir allt mer viktigt när vi söker jobb. Vi har listat dessa branscher nedan:

  1. Telekom och IT branschen placerar sig högt inom alla dessa tre områden
  2. Transportbranschen placerar sig högt i både gemenskap på arbetsplatsen och låg stressnivå
  3. Energi och avfallshanteringsbranschen placerar sig högt i låg stressnivå och som bäst rankad i en bra balans mellan arbete och privatliv 
  4. Bank och försäkringsbranschen placerar sig också topp 5 inom dessa tre områden. 


Vi kan också se att ett hållbart arbetsliv och arbetsplats blir allt viktigare för medarbetarna, något som Benify definierar som en arbetsplats där det finns en inkluderande kultur, där man får kontinuerlig återkoppling, där det finns en bra balans mellan arbete och fritid och etablerade processer för fysiskt och psykiskt välmående. Allt detta för att främja en hållbar arbetsplats med lägre sjukfrånvaro och personalomsättning, där människor trivs och kan växa. 


Vår slutsats av att ha läst Benifys rapport är att det finns många utmaningar för företagen som kommer behöva bli ännu mer flexibla och möta de olika behov som de olika generationerna anger. Att skapa engagemang, möjliggöra en hållbar arbetsplats och möta de behov på flexibelt arbete och work-life balance som medarbetarna uppger. Kompetensförsörjning och employer branding blir allt viktigare faktorer att ta i beaktning när medarbetarna kräver allt mer av sin arbetsgivare.


Källa: Benify. Vill ni läsa hela rapporten med insikter från Benify finns den här. 

Gå med i Karriärnätverket för att inte missa fler nyheter.

Gå med »