23 mars, 2022Alumni

Lämna referenser i jobbprocesser

Är du i en rekryteringsprocess är det mycket troligt att du vid något tillfälle behöver lämna referenser. Detta görs för att säkerställa att dina tidigare arbetsgivare kan bekräfta dina kunskaper och hur du är som en medarbetare. Att ha rätt referenser kan vara avgörande när det kommer till om du får jobbet eller inte. Men hur ska man då tänka kring sina referenser? 

När ska jag lämna referenser? 

Det är inget måste att skriva sina referenser i sitt CV utan du skulle istället kunna skriva att ”referenser lämnas på begäran” för att visa att du vid ett senare tillfälle är villig att lämna referenser vilket kan styrka ditt CV. Har du tydliga referenser från tidigare så går det självklart bra att skriva dem direkt i ditt CV vilket underlättar för rekryteringsprocessen då rekryteraren inte behöver be dig om det senare. 


Under majoriteten av alla rekryteringar så ber rekryteraren om det i slutet av processen. Därför kan det vara bra att börja höra av sig till tidigare arbetsgivare för att säkerställa att de ställer upp samt upplysa dem om att du använder dem som referens. 

Vad för frågor kommer att ställas till mina referenser? 

Frågorna som rekryteraren kommer att ställa till dina referenser är baserade på din prestation och din och referensens relation. Det handlar mycket om att säkerställa att du är en pålitlig person och att dina kvalifikationer stämmer. 

Exempel på frågor kan vara: 

Vilka referenser ska jag lämna? 

Försök att ha så aktuella referenser som möjligt. Du behöver nödvändigtvis inte använda dig av din nuvarande chef då du kanske inte berättat att du söker dig vidare. Har du dock en öppen kommunikation med din nuvarande chef så är det väldigt värdefullt ur rekryterarens perspektiv att få en så pass färsk referens. Kommer du direkt från skolbänken kan det vara svårt att hitta referenser. Det behöver inte vara en arbetsgivare eller chef utan en handledare från praktiken eller en ordförare i en förening går bra det med. Det viktiga är att personen kan gå i god för dig och ge en tydlig bild av dig som person. 

Vilka referenser bör jag undvika att lämna? 

Det gäller att lägga tanke och värdering bakom vilka du väljer att använda dia av som referens. Dina referenser ska lyfta dig som person och förhoppningsvis göra dig till en starkare kandidat för jobbet. Därför bör du kolla över din relation med potentiella referenser och skulle du ha en dålig relation med någon på ett tidigare jobb så kan det vara bra att undvika den personen som referens. Att använda sig av referenser som ingår i din familj eller släckt är även det en dålig idé då det ses som opålitligt. 


Håll även dina referenser uppdaterade. Skulle en rekryterare ringa en referens och referensen inte har en aning om att du sökt den här nya tjänsten så uppfattas det oseriöst och ger inget bra intryck på rekryteraren. I de flesta fall går referenstagningen smidigt och du behöver inte oroa dig i onödan ifall du känner dig säker på din referens.

Fler nyheter