4 maj, 2021

Om man känner sig trygg så vågar man

Det är bra att ha ett teknikintresse om man ska jobba på Consat. I övrigt finns det plats för de flesta personligheter. Orvar Hurtig har varit på företaget i snart ett år och har inte ångrat sig en dag.
– Ofta tar internpolitiken över på större företag. Här är det ingen som har lärt sig sånt, det finns inte i medvetandet. Allt handlar om lösningar, säger han.

Med en bakgrund i ledande befattningar inom företag som Ericsson, Garo och Toyota har Orvar Hurtig en hel del att jämföra med. Att han skulle tacka ja till ett erbjudande på ett lite mindre bolag var därför inte självklart. Men där och då kändes det ändå rätt.

– Jag har många år bakom mig, inte minst på Ericsson där jag var i över 20 år. Det är ett bolag med fantastiska produkter och tjänster, och inte minst fantastiska människor. Det var också där jag kom i kontakt med Consat genom att vi drev flera projekt ihop.

Consat är det första företag i Sverige som blivit utnämnt till Karriärföretag nio år i rad. Det är ingen slump, enligt Orvar Hurtig som snabbt märkte att Consat verkade tänka annorlunda än de flesta andra bolag han kommit i kontakt med under åren.

– Många tänker pengar, sedan personal och kunder. Consat tänker personal först, sedan kunder och pengar. Det skapar en annan kultur. Jag tror att om man känner sig trygg så vågar man också mer. Det är viktigt att våga för att verkligen kunna åstadkomma något stort.

En bit in i samarbetet kom frågan ifall han inte skulle börja jobba som anställd på Consat istället. Orvar tackade ja och har inte ångrat det en dag ännu. Han tror att det finns två avgörande orsaker till det.– Vi skapar väldigt intressanta och komplexa lösningar för kunder, det finns en stor utmaning i arbetet. Som företag är vi ganska små, men vi jobbar ihop med de riktigt stora och gör sånt som inte många andra klarar. Ett exempel är att vi har utvecklat all el, mjukvara och telematik till Volvos första elbil, C30 Electric. Det ger såklart energi att känna att man jobbar med teknik som verkligen ligger i framkant.

Den andra orsaken är just företagskulturen. Här utmärker sig Consat på flera sätt, enligt Orvar Hurtig.

– Det är högt i tak, en kultur av att allt går att lösa och att det är okej att göra fel. Ibland kanske andra upplever oss som lite galna i vår attityd att allt går att lösa. Vi skulle heller aldrig lämna en kund i sticket utan håller vad vi lovar och gör allt som är möjligt för att lyckas med det mål vi satt upp. Det skapar också en trygghet hos medarbetarna, de vet att ledningen ställer upp på dem, även om det vi lovat att göra för kunden visar sig ta lite längre tid eller kostar mer än vi trodde. Det är alltid kunden först.
Som ett ”lagom” stort företag är det också möjligt att arbeta flexibelt och ”platt” i organisationen, utan avkall på det viktiga.

– Vi har mycket mindre fasta strukturer och processer än vad jag är van vid. Samtidigt är vi noga med att förstå varje projekt vi går in i och hur det ska integreras i kundens befintliga system och processer. Jämför med en Ikeamöbel, jag kan börja snickra ihop den utan att säkerställa att jag fattat och läst instruktionerna. Men halvvägs så inser jag att jag missat en väsentlig del och behöver göra om allt från början. Så gör vi inte här.

Att skapa en trygg kultur är också ett sätt att möta framtidens krav från unga talanger, menar Orvar Hurtig.

– Vi har alla brister, även vi på Consat. Men det handlar om att vara ärliga mot varandra, och att kunna vara sig själv. Jag är också övertygad om att framtidens arbetstagare vill ha mer flexibilitet. Det kanske har blivit ännu viktigare nu efter pandemin när många vant sig vid ett annat sätt att jobba. När man jobbar med sånt som handlar om ren kompetens och förmågan att tänka ut smarta lösningar blir det kanske extra viktigt med trygghet, flexibilitet och god struktur. Ska vi lyckas lösa våra uppgifter kan vi inte vara utbrända, vi behöver ha en situation som lockar fram det allra bästa ur oss alla.

Besök the Launch.

Fler nyheter