”Att lyfta fram och berätta om sin attraktivitet som arbetsgivare på innovativa, relevanta och intressanta sätt är idag ofta avgörande för att lyckas med sin kompetensförsörjning. Konkurrensen om unga talanger är större än någonsin och det är därför, med stor entusiasm, vi kan se att kvaliteten på arbetsgivarnas Employer Branding arbete har intensifierats. Med stor glädje presenterar vi idag Karriärföretagen 2020”, säger Patrik Wigton, styrelseordförande Karriärföretagen.

Vägen till att bli ett Karriärföretag

Samtliga organisationer och företag i Sverige har möjlighet att bli ett Karriärföretag. Dock krävs det initialt att man klarar grundkriterierna. För att slutligen få Karriärföretag-emblemet måste de som kvalificerar sig även genomgå samtliga steg i Karriärföretagens urvalsprocess. Urvalsprocessen syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt Employer Branding-arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Urvalsprocess 2020

1. Grundkriterier
Samtliga företag och organisationer är med i urvalet kring Karriärföretagen 2020. Cirka 1000 företag, statliga verk, myndigheter och kommuner har valts ut baserat på grundkriterierna och dessa har möjlighet att utses till ett Karriärföretag 2020. Grundkriterierna för att kunna bli ett Karriärföretag är följande*:

Minst. 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
Minst. 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
Personalchef finns i organisationen• Rekryterande organisationer

”Up & coming”, arbetsgivare som inte lever upp till samtliga grundkriterier, men som har utmärkt sig med sitt Employer branding arbete under det senaste året ”

2. Expertpanel granskar
Samtliga organisationer granskas av Karriärföretagens Expertpanel bestående av specialister inom HR, Webb, Karriärrådgivning, Social Media & Marknadsföring. Expertpanelen betygsätter:

Organisationens karriärsidor, information, kvalité och dynamik
Närvaro och Kvalité på Social & Digital Media
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar

Expertpanelen tilldelar varje arbetsgivare ett betyg på en skala från 1-10 för respektive kriterier. De 200 arbetsgivare som erhåller högst poäng går vidare till nästa steg.

3. Juryn beslutar vilka 100 arbetsgivare som blir Karriärföretag.
Karriärföretagens jury består av:

Charlotte Hågård, en av Sveriges mest ansedda talang- & karriärexperter
Anna Dyhre
, Sveriges mest anlitade Employer Branding föreläsare
Torgny Johnsson, rådgivare och konsult inom HR, tidigare personaldirektör SAS och Infranord
Boris Nordenström, serieentreprenör och grundare av till exempel Jobline

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

För att ta del av listan och se alla Karriärföretag 2020 hänvisar vi er vidare till vår hemsida https://karriarforetagen.se/