Den pågående Coronakrisen har snabbt ändrat förutsättningarna för mångas arbetsvardag världen över. Att arbeta på distans har nu blivit vardag i de organisationer och för de roller där det är möjligt. En fråga som snabbt har blivit aktuell är hur arbetsgivare kan fånga upp medarbetares psykiska hälsa och bidra till engagemang och motivation i en svår tid. 

I mångt och mycket handlar det om att erbjuda möjligheter att ta hand om våra grundläggande behov som gemenskap, kost, vila, träning och att känna meningsfullhet – men även behovet av att fortsätta kunna göra ett bra jobb. Nedan följer några exempel som kan verka till synes enkla, men de förmedlar också att ledningen månar om de anställda och att det är möjligt att skapa en meningsfull vardag även under den pågående krisen:

 

 

 

 

 

 

 

Generella tips till personal som jobbar hemifrån:
Vivamus BBC Science Focus Magazine har bett psykologer ge sina bästa tips till medarbetare som jobbar hemifrån:

  1. Klä dig som om du hade åkt till jobbet.
  2. Skapa en tydlig struktur för din dag. Kom igång, ta pauser och avsluta din dag på normala tider.
  3. Ta hand om din mentala hälsa. Gör saker som får dig att må bra, som att träna, läsa, prata med vänner, lyssna på musik eller dansa.
  4. Sitt nära ett fönster för att minska känslan av isolering.
  5. Boka regelbundna video-/telefonmöten med kollegor, kunder och chefen. Ta hjälp av verktyg som Slack, Zoom, Skype etc.
  6. Prioritera dina basbehov som sömn, mat, träning och social gemenskap.
  7. Passa på att lära dig något nytt.

 

Hitta fler artiklar på https://thelaunch.nu/

2020-03-07 Text: Thomas Nyberg