26 mars, 2021

Spotify går i täten för mer flexibla arbetsplatser

Under 2020 tvingades många från kontorsarbete till distansarbete. Detta har gjort att företag har tvingats ta ett stort hopp framåt gällande de digitala möjligheterna för hur arbete kan genomföras på distans. Spotify tar nu steget att låta sina anställda ha mer flexibla arbetsplatser. 

Spotify skriver på sin HR-blogg att de innan pandemin har diskuterat framtidens arbetssätt, hur globaliseringen och digitaliseringen öppnar upp för mer flexibla arbetsplatser. Men det var på grund av pandemin, när medarbetarna tvingades att arbeta på distans som företaget tog klivet att införa mer flexibla arbetsplatser. I februari 2021 lanserade de konceptet “Work from anywhere”, som träder i kraft sommaren 2021. Konceptet är indelat i två delar och innebär att medarbetarna får arbeta varifrån de vill. Ena delen, kallas “My Work Mode”, som handlar om att medarbetare kan arbeta heltid antingen hemma, på kontoret eller en mix av båda. Andra delen, “Location choices” ger möjlighet för medarbetare att arbeta från plaster som inte är i närheten av Spotifys kontor. Detta öppnar alltså upp för människor som bor i andra städer eller andra länder att kunna jobba för dem. 

Spotify skriver bland annat att arbete inte är något du behöver komma till kontoret för, utan det är något du gör. Effektivitet kan inte mätas av antalet timmar medarbetare är på kontoret. Utan de tror att friheten av valet av arbetsplats ökar effektiviteten. 

Lena Lid Falkman, ekonomie doktor vid Handelshögskolan och lektor vid Karlstad universitet har specialiserat sig på just hur digitaliseringen påverkar hur vi arbetar och hur det skapar större möjligheter att arbeta på distans. Hon beskriver hur pandemin har givit en skjuts in i hur man kan arbeta mer digitalt. 

Redan innan pandemin kunde Lena Lid Falkman se vissa fördelar med distansarbete. Hon själv har arbetat med forskare från andra länder digitalt och hon berättar att dessa blivit några av hennes bästa kollegor. 

Fördelar med distansarbete 

Digitaliseringen gör det möjligt för människor att jobba på företag som har sitt huvudkontor i en annan stad eller i ett annat land. 

– Digitaliseringen gör det möjligt att kunna jobba från där man vill. Det gör att man kan jobba på häftiga företag även om man inte bor i närheten av där företaget har sitt huvudkontor. 

Lena Lid Falkman berättar att många upplever att det är lättare att få ihop livspusslet när det finns möjlighet att arbeta på distans. Det blir mindre tid som läggs på resande från och till en arbetsplats. Hon berättar också att produktiviteten ökar när det finns möjlighet till distansarbete. 

– Att produktiviteten ökar beror på att man får mer fokustid. Man får lägga upp sitt arbete som man vill. Man kan lära känna vilken tid man löser kluriga uppgifter bäst. Studier visar också att en del överkompenserar när de arbetar hemifrån. 

Produktiviteten ser generellt ganska bra ut under pandemin, men det beror på bransch. 

– Exempelvis har det inte alls funkat för restaurang- och eventbranschen. Men för de företag som kan arbeta på distans ser det ganska bra ut. När det gäller hur

medarbetare levererar på distans ser det också bra ut enligt de chefer hon pratat med. Om medarbetare inte levererat på distans, har det varit så även innan. 

Utmaningar med distansarbete 

Ensamhet kan bli ett problem när medarbetare inte har ett kontor att gå till, framförallt för dem som bor ensamma. Den sociala aspekten på en arbetsplats är viktig och är svår att helt ersätta med digitala möten. Kreativitet och innovation som ofta sker spontant tillsammans med andra kollegor är svårare att få till digitalt. 

En ytterligare utmaning för företag har varit nyanställningar på distans. –Att anställa nya medarbetare har visat sig vara problematiskt på distans. Olika praktiska exempel på hur nyanställda har introducerats har varit genom “speeddejting” digitalt, där den nyanställda fått lära känna sina kollegor. Man har också låtit den nyanställda få en eller ett par mentorer/ambassadörer som de fått följa med på möten. 

Hur ser framtiden ut? 

Många vill fortsätta arbeta flexibelt, 80-90% vill jobba mixat. Men för att det ska fungera behövs tydlig planering för hur distansarbetet läggs upp säger Lena Lid Falkman. 

– En utmaning för alla företag är att planera för distansarbete. Anställda behöver veta tydligt vad som förväntas av dem. 

Lena Lid Falkman berättar att det är få som vill jobba på distans hela tiden och hon tror att man kommer fortsätta gå till kontoret. Men hon tror att digitala möten kommer finnas kvar och även möjligheten till mer flexibelt arbete. 

Matilda Nyberg

Fler nyheter