Ansök om Karriärstipendiet - värde 15 000 kr. Till ansökan!
« Tillbaka

Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse


Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse

Stiftelsen utlyser en gång per år 2-åriga stipendier till kvinnliga disputerade forskare som avlagt doktorsexamen vid Stockholms universitet och 1-åriga stipendier till kvinnliga doktorander vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna vid Stockholms universitet.

För information om vem som är behörig att ansöka, se stiftelsens riktlinjer:

Stipendieperiod

Disputerade forskare: 1 januari 2024  -  31 december 2025
Doktorander: 1 januari 2024 - 31 december 2024 (med ev förlängning till 31 dec 2025)

Stipendiebelopp

Stipendiebeloppen för de stipendiater som tillträder 2024 eller senare är 300 000 kr per år för doktorander och 350 000 kr per år för disputerade forskare.

Därutöver tilldelas alla stipendiater ett belopp på 20 000 kr per år för resor och andra omkostnader.

Disputerade forskare som börjar 2024 eller senare kan dessutom beviljas ett särskilt stipendium om 75 000 kr per år för att kompensera stipendiatens institution vid Stockholms universitet för arbetsplats och övriga kostnader. Detta stipendium om 75 000 kr gäller för stipendiater som påbörjar stipendieperioden efter 1 januari 2024. För tidigare stipendiater uppgår summan till 50 000 kr.

Ansökan

Bilagor till ansökan för doktorand:

- beskrivning av forskningsprojekt (max 2 sidor)
- yttrande från handledare


Bilagor till ansökan för disputerad forskare:

- beskrivning av forskningsprojekt (max 2 sidor)
- CV, publikationslista och abstract ur doktorsavhandlingen
- yttrande från tidigare handledare

Bilagorna bifogar du i din webbansökan enligt ovanstående ordning som ett gemensamt dokument i pdf-format. Saknar du inloggning i SUKAT, kontakta stipendier@su.se 

Ansökningsperiod: 15 mars - 17 april 2023.

Observera att för att kunna göra en webbansökan behöver du vara uppkopplad på Eduroam eller Stockholms universitets eget nätverk, alternativt ansluten till valfritt nätverk via Stockholms universitets VPN-tjänst.

Regler för utdelning av stipendier

Företräde till stipendium ges till doktorander som inte varit antagna till forskarutbildning längre än fyra år respektive till personer som avlagt doktorsexamen mindre än fyra år före ansökningstillfället. Vid utdelning av stipendium tas särskild hänsyn till planer för forskning och till yttrande av handledare/tidigare handledare och prefekt.

Behandling av ansökningar

Behandlingen av ansökningarna inleds med remiss till berörda institutioner. Respektive fakultets beredningsorgan upprättar därefter ett förslag som underställs fakultetsnämnd och rektor för beslut. Rektors beslut om förslag till stipendiater lämnas till stiftelsen.

Beslut

Beslut om tilldelning fattas av stiftelsen i slutet av juni och meddelas samtliga sökande per e-post.

Utbetalning

Bifogade filer innehåller information om riktlinjer för stipendier till kvinnliga doktorander och disputerade forskare, blankett för utbetalning samt instruktioner för halvårsrapportering.

Ansökan stängd

Gå med i Karriärnätverket för att bli meddelad när ansökan öppnas!

Du kan när som helst avskriva dig genom länken i våra mejl. Notera dock att du då inte längre kan vara med i tävlingar eller vinna våra stipendier. För mer information gällande vår personintegritetspolicy besök vår webbplats

Sista ansökningsdag17-04-2023Ansökning öppnades15-03-2023PeriodVärde300 000 kr
Se alla stipendier

Stipendier

Sök stipendier i Sveriges största stipendieportal

Se alla stipendier »

Lediga Jobb

Sök lediga jobb från Sveriges attraktivaste arbetsgivare i vår jobbportal

Se lediga jobb »

Traineeprogram

Sök traineeprogram från Sveriges attraktivaste arbetsgivare

Se traineeprogram »

Nya medlemmar senaste 30 dagarna

Gör som så många andra och gå med i vårt Karriärnätverk

2894
Bli medlem du också
031-388 47 53 Skriv till oss
Gå med i Karriärnätverket för att fortsätta

Du kan när som helst avskriva dig genom att klicka på länken I footer av våra mail. För mer information gällande vår personintegritetspolicy, besök vår webbplats.