16 februari, 2022

Tips på hur du gör ett bra första intryck på nya jobbet

Du har äntligen fått jobbet du suktat efter och din första arbetsdag är runt hörnet. För att kunna skapa sig en trygg grund och komma på bra fot med sina kollegor så är det viktigt att göra ett bra första intryck på jobbet och är grunden till att bygga starka relationer.


Vilket intryck vill du ge?

Inför första dagen kan det vara nervöst och många tankar så som vad du ska ha på dig, hur kommer arbetsmiljön se ut och vilka är dina kollegor snurrar runt i ditt huvud. Se till att inte oroa dig för mycket och ta på dig kläder som du känner dig mest bekväm i. Väl på kontoret gäller det att visa sig från sin bästa sida och fundera ut vilken uppfattning dina kollegor vill få om dig. Vill du visa dig mer lugn och samlad eller energisk och engagerad? Det är helt upp till dig och kommer sätta grunden till den uppfattning dina kollegor får.


Hälsa på ALLA kollegor

Att faktiskt gå runt och personligen hälsa på varje kollega kommer ge ett bra första intryck. Visa dig från din bästa sida och ha ett leende på läpparna för att ge det intryck du vill ge. Ofta går chefen med dig för att underlätta introduktionen för dig och ge lite mer bakgrundsinformation om vilket team osv som ni hälsar på. Har chefen inte planerat in en runda för att hälsa på dina kollegor så kan du ta initiativet själv eller be chefen följa med och introducera dig. Detta kommer ses som ett bra initiativ av chefen att du engagerar dig att skapa relationer i företaget.


Visa dig tillgänglig

Det kan vara mycket i början med ett nytt jobb och kanske även en ny tjänst men även om det kan vara mycket att lära i början så är det viktigt att visa sig tillgänglig och öppen för nya möjligheter och uppgifter. Det kommer uppskattas av chefen och kollegorna och de kommer att kunna känna en trygghet i dig. Dock gäller det att inte ta på sig mer uppgifter än man klarar av eftersom det kommer påverka din uppfattning av ditt jobb.


Ett annat tips är att undvika att att ha hörlurar på dig då det kan lätt uppfattas som att du är otillgänglig och kan bidra till att dina kollegor inte kommer fram till dig för att kommunicera.


Ta vara på lunch- och kafferasterna

För att få en bra kontakt med dina kollegor är rasterna ypperliga tillfällen att socialisera sig och lära känna varandra. Ta tillfället i akt och gå och ta en kaffe när andra gör det och troligen kommer ni börja prata och det kan vara starten på en relation i företaget. Luncherna är även de bra tillfällen för att lära känna kollegorna så se till att inte gå ut och äta allt för mycket i början för att verkligen bygga en grund med dina kollegor.


Företagets ansvar

Mitt i all nervositet och ansträngning om att visa vem du är så får vi inte glömma att företaget även har ett ansvar i att få dig att trivas och ge dig en bra onboarding. Hur företaget välkomnar dig kommer prägla din uppfattning av arbetsplatsen och hur företagets värderingar är. Så lägg inte allt för mycket press på dig själv, företaget har minst lika stort ansvar som du.

Fler nyheter