Urvalsprocessen

Urvalsprocessen

Samtliga företag och organisationer i Sverige har möjlighet att bli ett Karriärföretag. Initialt krävs dock att man lever upp till våra Grundkriterier. Därefter måste organisationerna passera genom vår Urvalsprocess. I Urvalsprocessen granskas de av vår expertpanel för att säkerställa att arbetsgivaren bedriver ett högkvalitativt attraktionsarbete samt att de uppfyller ett antal krav för att kunna kallas en attraktiv arbetsgivare för unga talanger. Bland de som passerat genom Urvalsprocessen utser slutligen vår jury de 100 främsta arbetsgivarna som kommer med på listan över årets Karriärföretag.

Utmärkelsen Karriärföretagen är kostnadsfri. Alla arbetsgivare som kvalificerat sig in bland de 100 främsta har rätt att använda vår utmärkelse, emblemet ”Karriärföretag 2021” i sin kommunikation och erhåller:

Samtliga Karriärföretag publiceras också på årets topplista på karriarforetagen.se. För de arbetsgivare som önskar få hjälp att marknadsföra utmärkelsen kan vi på Karriärföretagen hjälpa till med detta. Kom i kontakt med oss här.

 

Vägen till att bli ett karriärföretag

Grundkriterier stäms av

Här är våra grundkriterier för att komma med i Urvalsprocessen för att kunna bli ett Karriärföretag.

  • Minst 250 anställda och/eller en omsättning över 250 MSEK
  • Personalchef finns i organisationen
  • Löpande rekryteringsarbete
  • ”Up & coming”, arbetsgivare som inte lever upp till samtliga grundkriterier, men som har utmärkt sig med sitt Employer branding arbete under det senaste året ”
  • Runt 1 000 arbetsgivare brukar årligen uppfylla våra grundkriterier och de tar sig vidare till nästa steg.

Expertpanelen granskar

I nästa fas granskas arbetsgivarna av vår expertpanel som består av specialister inom HR, karriärrådgivning och marknadsföring.
Expertpanelen betygsätter på en skala mellan 1–10 arbetsgivarens position och arbete inom följande områden.

  • Karriärsidor på webben
  • Närvaro och kvalitet i sociala medier
  • Aktiviteter gentemot studenter och Young Professionals
  • Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
  • De 200 arbetsgivare som erhåller högst poäng går vidare till nästa steg.

Juryn avgör

I sista steget sammanträder vår jury och utser tillsammans de 100 främsta arbetsgivarna* som blir kommande års Karriärföretag.
Jury består av:

* Undantagsvis kan juryn utse ett fåtal extra arbetsgivare till Karriärföretag, givet att det kan förekomma att flera organisationer landar på samma poäng och på så sätt kvalificerar sig in på topp 100-listan.