Urvalsprocessen

Urvalsprocessen

De arbetsgivare som uppfyller grundkriterierna (se nedan) har möjlighet att bli utsedda till Karriärföretag. De kvalificerade arbetsgivarna granskas av expertpanelen bestående av specialister inom HR, kommunikation och Sociala Medier på fyra parametrar (se nedan). De 200 arbetsgivare som erhåller högst värde av expertpanelen går vidare till Karriärföretagens jury (se nedan). Juryn värderar och utser Karriärföretagen. Målbilden för antalet Karriärföretag som utses är 100 men kan variera något mellan åren beroende på underlaget och juryns värdering.

Utmärkelsen Karriärföretagen är kostnadsfri. Alla arbetsgivare som utsetts till Karriärföretag 2021 har rätt att använda utmärkelsen och emblemet ”Karriärföretag 2021” i sin kommunikation. Samtliga Karriärföretagen erhåller:

Samtliga Karriärföretag publiceras också på årets topplista på karriarforetagen.se. För de arbetsgivare som önskar få hjälp att marknadsföra utmärkelsen kan vi på Karriärföretagen hjälpa till med detta. Kom i kontakt med oss här.

 

Vägen till att bli ett karriärföretag

Grundkriterier stäms av

Här är våra grundkriterier för att komma med i Urvalsprocessen för att kunna bli ett Karriärföretag.

  • Minst 250 anställda och/eller en omsättning över 250 MSEK
  • Personalchef finns i organisationen
  • Löpande rekryteringsarbete
  • ”Up & coming”, arbetsgivare som inte lever upp till samtliga grundkriterier, men som har utmärkt sig med sitt Employer branding arbete under det senaste året ”
  • Runt 1 000 arbetsgivare brukar årligen uppfylla våra grundkriterier och de tar sig vidare till nästa steg.

Expertpanelen granskar

I nästa fas granskas arbetsgivarna av vår expertpanel som består av specialister inom HR, karriärrådgivning och marknadsföring.
Expertpanelen betygsätter på en skala mellan 1–10 arbetsgivarens position och arbete inom följande områden.

  • Karriärsidor på webben
  • Närvaro och kvalitet i sociala medier
  • Aktiviteter gentemot studenter och Young Professionals
  • Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
  • De 200 arbetsgivare som erhåller högst poäng går vidare till nästa steg.

Juryn avgör

I sista steget sammanträder vår jury och utser tillsammans de främsta arbetsgivarna* som blir kommande års Karriärföretag.
Jury består av: