När unga väljer arbetsplats är hållbarhet en betydande faktor för deras val. Idag räcker det inte bara med att företag utger sig för att arbeta hållbart. Det behöver vara en del av arbetet.

Aline Gustafsson, grundare och VD på Nordsip arbetar för att föra samman investerare och hållbara kapitalförvaltningsföretag. Bland dem som kan dra nytta av Nordsip:s arbete finns många stora kapitalägare som exempelvis Folksam, Länsförsäkringar och Alecta. Syftet är att informera om vilka förvaltare som arbetar hållbart och som samtidigt genererar bra avkastning, som de kan investera i.
– Jag tror att vi har lyckats med vår affärsidé. Många viktiga personer bryr sig om hållbarhetsfrågor. De flesta kapitalägare, såsom pensionsfonder och livförsäkringsbolag har specifika personer som arbetar med endast
hållbarhetsfrågor nu.

Vidare berättar hon att unga i större utsträckning än äldre intresserar sig för att deras investeringar ska vara hållbara. Att unga också vill genom sitt yrkesval göra hållbara val framgår av en undersökning gjord av jobbsajten Stepstone. Undersökningen visar att 75,8 procent av de som är födda under 90-talet tycker att samhällsansvar är en viktig faktor gällande vilken arbetsgivare man söker sig till.
– Det finns en stark vilja hos unga arbetstagare att arbeta hållbart, att påverka samhället och miljön positivt, säger Aline Gustafsson.

För att locka unga medarbetare behöver alltså arbetsgivare satsa på hållbarhet. Milleniegenerationen söker i större utsträckning än tidigare generationer, en mening med sitt yrke enligt Aline Gustafsson. Därför ställs högre krav på arbetsgivare att kunna presentera hur företaget arbetar hållbart. Det är viktigare idag att kunna erbjuda en filosofi och organisationskultur som är attraktiv för de nya generationerna menar Aline Gustafsson.
– Vill man ha unga duktiga anställda behöver man kunna erbjuda ett jobb som har en mening.

Att bara satsa på marknadsföring och känsloargument för att vinna förtroende i frågor gällande hållbarhet räcker inte idag. De måste kunna bevisa hur de arbetar hållbart och hur planerna för det framtida arbetet ser ut. Tidigare har inte frågor om miljön kommunicerats i lika stor utsträckning. Men efter Parisavtalet 2016 blev det enligt Aline Gustafsson en tydligt uppåtgående trend för företag att arbeta mer hållbart och även kommunicera sina hållbara lösningar. När den utvecklingen väl startade har det skapats en positivt konkurrens mellan företag.
– Idag kan företag inte bara fokusera på vinstökning, de behöver balansera det med miljö och social påverkan, säger Aline Gustafsson.

Skribent: Matilda Nyberg