Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!
Vinnare av Karriärstipendiet Student Vår 2024 – Dellie Carlson

Vinnare av Karriärstipendiet Student Vår 2024 – Dellie Carlson

Varje höst och vår delar vi på Karriärföretagen ut Karriärstipendiet till en student och en young professional. Vinnare för Karriärstipendiet Student vår 2024 är Dellie Carlson.

Dellie Carlson

Ålder: 26 år

Bor: Göteborg

Utbildning & arbete: Påbörjar i höst sista halvåret på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet. Arbetar nu med examensarbetet inom akutsjukvård på ön Zanzibar.

Övrigt: Har tidigare arbetat som personlig assistent åt en flicka med diagnosen spinal muskelatrofi. Erfarenheten från det, tillsammans med resorna runt om i världen, har inspirerat till en karriär inom vården.

Bra arbetsmiljö enligt Dellie: ”God handledning är A och O på en arbetsplats, både för att våga utmana sig själv och för att kunna utvecklas så mycket som möjligt”.

Från Tanzania och tillbaka

Efter att ha rest runt i världen i tre år var det till slut dags för Dellie Carlson att påbörja en utbildning. Valet föll på läkarprogrammet, och inom ramen för sitt examensarbete fick hon chans att återvända till Tanzania där hon tidigare arbetat som volontär. Förhoppningen är att erfarenheterna nu ska leda till något mer än bara ett examensarbete.

För Dellie Carlson var det intresset för biologi, och kanske viss inspiration från hennes pappa, som lade grunden för beslutet att studera till läkare. 
– Jag hade alltid tanken i bakhuvudet, och som barn fascinerades jag av yrket när jag fick följa med pappa till jobbet. Men mina föräldrar har aldrig pressat mig att välja en specifik utbildning eller karriär, de har tvärtom varit mycket stöttande i mitt intresse att utforska världen samtidigt som jag säkerställer att jag skaffar mig en bra utbildning. Skolan har alltid varit rolig och intressant, men jag har också varit mån om att engagera mig i mycket vid sidan av, säger hon.

Efter studenten följde tre år då Dellie Carlson reste runt i världen. En av destinationerna var Tanzania där hon arbetade som volontär och kom i nära kontakt med sjukvården. Vid hemkomsten stod hon inför ett viktigt vägval och bestämde sig för att studera till läkare, vilket snabbt visade sig vara rätt beslut.
– Utbildningen är väldigt spännande och jag har träffat vänner för livet. Jag gillar också att ingen dag är den andra lik, det är både stimulerande och roligt.

Dellie Carlson beskriver vägen till läkaryrket som en relativt utstakad och förbestämd väg, men hon hoppas kunna göra den lite till sin egen genom att kombinera sin passion för läkaryrket, global hälsa och det stora intresset att utforska världen. 
– Förhoppningsvis kommer jag att driva mitt projektarbete vidare efter examen, eller initiera forskningsprojekt inom global hälsa på någon annan plats i världen, säger hon.

Examensarbetet är en del av studierna och nödvändigt för att erhålla en examen och läkarlegitimation. Dellie Carlson hade tidigt i studierna en idé om att genomföra arbetet utomlands, trots att det är mer omständligt. Tanzania kändes direkt lockande, både för att det är bekant terräng och för att pappa vuxit upp i Östafrika. Hon hamnade till slut på ön Zanzibar utanför Tanzanias kust. 
– Zanzibar är en välkänd turistpärla, men ön står samtidigt inför väldigt stora sjukvårdsutmaningar. Projektet innebar att vi implementerade ett nytt triagesystem på öns största sjukhus, Mnazi Mmoja Hospital. Triagering är den första kategoriseringen man gör av patienter på akuten, som talar om hur allvarligt sjuk patienten är och hur snabbt personen behöver få vård. Vår hypotes var att det system som används på sjukhuset inte är anpassat till en plats med skrala resurser, och att vårt system skulle passa bättre utifrån förutsättningarna på sjukhuset, förklarar Dellie Carlson.

"Min förhoppning är att det här blir något mycket mer än bara ett examensprojekt"

Dellie och hennes forskningsgrupp lyckades få chefen för hälsoministeriet att bli intresserad av projektet.
– Han blev väldigt engagerad och ville att vi skulle driva det här projektet med förhoppningen om att det ska bidra till sjukvårdsutvecklingen på ön. Min förhoppning är att det här blir något mycket mer än bara ett examensprojekt, och redan nu ser vi att resultaten troligen kommer att användas för att driva nödvändiga kampanjer på ön.
– Det känns bra att få vara en del av utvecklingen i område där det finns ett så akut behov. Stora och positiva förändringar behöver inte alltid vara resurskrävande eller dyra. Man kan göra mer än man tror.

Att få möjligheten att arbeta utomlands, gärna i låg- och medelinkomstländer, är också en stor framtidsdröm trots att det ännu inte finns några tydliga karriärvägar för det."

Forskningsresor och forskningsprojekt kostar självklart en del. Som nybliven mottagare av Karriärstipendiet i kategorin studenter blir den biten lite lättare.
– Det finns många stipendier att söka, men det är inte alltid att projekt i låg- och medelinkomstländer prioriteras. Att jag blev tilldelad Karriärstipendiet är fantastiskt, det täcker en del av kostnaderna för mitt examensarbete.

Som student mitt i ett examensarbete är stödet från handledarna centralt för att lyckas, menar Dellie Carlson. Hon hoppas också att hon kommer att få ett lika bra och engagerat stöd framöver.
– Engagerade och bra handledare är otroligt viktiga, inte minst under de första åren som nyexaminerad läkare.

Sök Karriärstipendiet för Young Professionals » Sök Karriärstipendiet för studenter »

Gå med i Karriärnätverket för att inte missa fler nyheter.

Gå med »

Bli medlem du också

som fler än

31000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss