Vodafone lanserar initiativet #FutureJobsFinder för att hjälpa unga personer hitta rätt jobb i den digitala ekonomin

Vodafone har nyligen lanserat ett nytt verktyg kallat #FutureJobsFinder för att hjälpa ungdomar utveckla nya digitala färdigheter, få karriärvägledning och framför allt hitta rätt jobb. Man har satt som mål att fram till 2022 ha hjälpt 10 miljoner ungdomar i 18 länder.

Samtidigt planerar Vodafone för en betydande ökning av antalet ungdomar som kommer att anställas eller erbjudas praktikplatser på företaget för att få direkt erfarenhet av den digitala arbetsplatsen. Vodafone kommer att utöka sina existerande forskarutbildningar, lärlings- och praktikplatser över hela världen för att nå upp till totalt 100 000 unga fram 2022.

Baserat på forskning inom ett brett område

Kampanjen ”Vad kommer du att bli?” (What will you be?) har höga ambitioner och är följden av omfattande forskning som involverat psykologer, karriärrådgivare och utbildningsleverantörer. Målet har varit att utveckla en mobilbaserad tjänst #FutureJobsFinder som erbjuder unga en port till nya kunskaper och möjligheter till anställning i den digitala ekonomin.

Tester och jobbmatchning

Det första steget i Future Jobs Finder (https://futurejobsfinder.vodafone.com/) är en serie snabba psykometriska tester som är utformade för att identifiera varje individs förmågor och intressen. Utifrån den egna profilen får varje person vägledning till de mest passande yrkenas i den digitala ekonomin. I nästa steg får jobbsökarna se vilka vilka lediga jobb som just nu finns (både inom och utanför Vodafone) inom deras valda geografiska område.

Användare ges också tillgång till relevanta online-utbildningar, de flesta kostnadsfria, som erbjuds av olika leverantörer. Vid slutförandet av testen får användarna också en sammanfattning av sina färdigheter och intressen som enkelt kan användas på deras CV eller i en arbetsansökan.

Många unga riskerar hamna utanför den snabbt föränderliga arbetsmarknaden

När Vodafone lät YouGov genomföra en undersökning bland 6 000 personer i åldern 18-24 år i 15 länder så framkom bland annat följande:

  • 67 procent ansåg att de inte någon gång under hela skoltiden hade fått ordentlig vägledning och stöd kring sina framtida karriärval.
  • Av de som hade fått karriärvägledning så var det bara 15 procent som ansåg att den var anpassad till den nya digitala arbetsmarknaden.
  • 56 procent anser att den största oron i deras generation är att få ett bra och permanent jobb över huvudtaget.

– Genom hela historien har ny teknik slagit ut vissa roller och yrken vilket begränsat jobbmöjligheterna. Men i takt med att gamla roller faller bort, växer nya fram. Med tiden kommer varje arbetsplats att bli mer digital, vilket skapar en ökande efterfrågan på ett brett spektrum av tekniska färdigheter. Vi vill hjälpa till att koppla samman den nya generationen med det nya arbetslivet.”

Vittorio Colao, Group CEO, Vodafone

 

Källor: https://www.wherewomenwork.com/Career/812/Vodafone-Future-Jobs-Finder

https://www.vodafone.com/content/index/media/vodafone-group-releases/2018/largest-international-future-jobs-programme.html