30 år av tillväxt och utveckling

För 30 år sedan bildade merparten av landets dåvarande sockenbolag ett gemensamt återförsäkrings-, utvecklings- och servicebolag, Sockenbolagens Försäkringsaktiebolag. Bolaget heter idag Dina Försäkring AB.

Ambitionerna var stora för det nya bolaget, men den fantastiska utveckling som skulle bli följden av den gemensamma satsningen kunde nog ingen föreställa sig. Dina-federationens försäkringsaffär har nära nog tjugodubblats samtidigt som en god lönsamhet har kunnat upprätthållas.

Vi har gått från geografiskt begränsade landsbygdsområden till att bli rikstäckande med allt större verksamheter i tätorter och städer.
Vi har gått från ett begränsat antal olika försäkringar till ett fullständigt sakförsäkringssortiment där motor- och företagsförsäkring spelar en allt större roll. Vi har också effektiviserat administrationen genom stora satsningar på IT, större enheter och ökad arbetsspecialisering.

De positiva kundreaktionerna har inte låtit vänta på sig och nya kunder strömmar ständigt till. Dina Försäkringar ligger idag i toppen när det kommer till att ha nöjda kunder såväl inom privatförsäkring som inom företagsförsäkring. Framgångarna har bara börjat. Omvärldsförändringarna sker i ett allt snabbare tempo och federationen är väl rustad för framtidens nya utmaningar.

Vår historia
Dina Försäkringar är idag landets sjätte största försäkringsgivare inom sakförsäkringar. Tillsammans försäkrar Dina-bolagen över 144 000 hushåll, 38 000 lantbruk och 34 000 företag. Premievolymen uppgår till 2,1 miljarder kronor.

Dina Försäkringar förr och nu
Brandförsäkring har en gammal tradition. Dina Försäkringar har vuxit fram ur den brandstod som växte fram i Sverige redan på 1300-talet.

Detta mynnade så småningom ut i att det första sockenbolaget bildades 1768 på gränsen mellan Småland, Halland och Skåne, ett bolag som följdes av många. Samarbetet sockenbolagen emellan utvecklades under åren och 1987 bildades ett gemensamt återförsäkrings- och servicebolag. Tjugo år senare (2006) tog bolagen det gemensamma namnet Dina Försäkringar.