Anna Haraldson Jensen – Hållbarhetsutvecklare

Berätta om ditt jobb!

Vi har som verksamhet en plattform att göra skillnad, skapa de bästa förutsättningarna för människor som bor och verkar i våra fastigheter och kvarter att leva och verka hållbart. Min roll som hållbarhetsutvecklare är driva på, rikta arbetet och sporra för att vi tillsammans på Stena Fastigheter ska kunna göra just det. Jag beräknar och sammanställer vår påverkan på klimatet, stöttar inköp för ökade krav och uppföljning i värdekedjan. Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor, relationsförvaltningen firar 20 år! Vi har en vana att sätta oss själva och våra kvarter i ett större sammanhang, den erfarenheten och perspektivet är vår ryggrad för hållbarhetsarbetet i stort.

Hur har din väg till Stena Fastigheter sett ut?

Jag har sneglat på Stena Fastigheter då man i sina områden har arbetat klokt och byggt upp och stärkt tillit lokalt. Genom att ha en affärsmodell som stärks långsiktigt av de sociala investeringar som vi gör, och vårt arbetssätt. Det är enda sättet att arbeta om man är intresserad av verklig effekt och där vi stärker städerna som vi är verksamma i. Det är en samhällsbyggaranda som jag gillar. Innan Stena har jag arbetat både inom näringslivet med hållbarhetsfrågor parallellt som jag varit ideellt engagerad i lokala utvecklingsprocesser. Jag trivs bäst när jag både får arbeta med strategi och praktik, det ska ge faktisk effekt. Och det lockades jag av att arbeta med på Stena Fastigheter.

Vad är det bästa med ditt arbete?

Det är kombinationen av att ha mandat och kunna driva frågor som vi ser som avgörande för utvecklingen av våra områden. Vi är också så pass stora att när vi frågar andra aktörer och ger dem möjligheten så kan de hänga på vilket ger ytterligare effekter. Jag har möjligheten att vara mitt i och otroligt praktisk, i stora komplexa samhällsfrågor och –händelser. Spännande, svårt, lärorikt och roligt!

Hur är Stena F som arbetsgivare?

Bra! Mina kollegor är fantastiska, kloka och trevliga. Jag har mandat att göra det som jag tycker krävs och om det är något som dyker upp så kan vi hantera det tillsammans.