”E.ON är en arbetsgivare som gör det möjligt att kombinera familj och karriär”

Jessica har under sina dryga 20 år på E.ON arbetat inom elva olika roller. Möjligheten att kombinera familj och karriär har varit en stor anledning till att hon fortsatt att utvecklas professionellt inom E.ON koncernen.

   – Jag har fått mina barn samtidigt som jag har klättrat i karriären. Jag har alltid mött förståelse och en möjlighet till flexibilitet. Till exempel så valde jag att stiga av ledarskapet i drygt ett år när jag kom tillbaka från min mammaledighet efter att vi fått våra tvillingar. När jag kände att det var förenligt med min familjesituation gick jag tillbaka till ledarrollen igen. Jag valde då att under ett antal år arbeta deltid, trots att jag var chef. Jag har hela tiden mött förståelse och stöd från mina chefer. EON är en fantastisk arbetsgivare där det går att kombinera familj och karriär.

Förutom möjligheterna till att kombinera arbete med familj lyfter Jessica det internationella klimatet.

   – Det finns ständigt nya utmaningar med möjlighet att förändra och utveckla. Mina år på E.ON har verkligen inneburit en föränderlig resa! Under min studietid i Lund var jag till exempel helt inriktad på att bli ekonom, men efter ett år i arbetslivet som controller så upptäckte jag en ny passion och kunde utvecklas i den riktningen inom E.ON koncernen.

   – Jag ville arbeta närmare kunden och gick därför in på en roll där jag var med och utvecklade prissättningen av elprodukter mot elbörsen NordPool. Två år senare gick jag vidare och började arbeta inom trading. Det vi gjorde där var helt nytt på marknaden och det fanns en stor nyskaparandra inom teamet.

Idag arbetar Jessica som chef för verksamhetsutveckling på E.ON Försäljning i Sverige. Uppdraget är att skapa de förutsättningar som verksamheten behöver för att kunna uppfylla E.ONs strategi och uppnå visionen om att bli den bästa partnern för energilösningar.

   – Vi har en ny strategi på E.ON och en stor utmaning för oss är att skapa förutsättningar för en ny affär, som vi inte exakt vet hur den kommer att se ut. Det är ingen som har ett facit som säger vad vi ska göra, men vi måste ändå skapa förutsättningar för att det ska bli rätt.

För att lyckas med dessa utmaningar och för att kunna tillgodose kundernas behov lyfter Jessica fram individerna.

   – För att vi ska lyckas så är det viktigt att medarbetarna känner tillhörighet och engagemang. Det finns en historia som uttrycker vikten av att bygga en katedral tillsammans istället för att var och en hugger sten för sig själv.  För mig är det viktigt att skapa en gemensam målbild, att se individen och inte endast fokusera på leveranserna.