Engagerade medarbetare driver Allras utveckling framåt

Med visionen att vara ”den engagerade banken” år 2020 arbetar alla på Allra gemensamt mot detta mål. Tillsammans med snabb tillväxt har även spännande karriärmöjligheter skapats för Allras medarbetare.

Sedan starten har Allra varit en arbetsplats med ett högt engagemang där alla medarbetare har möjlighet att påverka. Enligt Allras kundtjänstchef, Peter Hall, beror företagets engagemang till stor del på de goda möjligheterna att kommunicera internt:

Det kan vara allt från hur något ska fungera i våra kök till hur Allra arbetar som företag. Nästan varje vecka får jag ett förslag på hur vi kan förbättra något och det är jätteroligt.

Den engagerade banken

När det är högt i tak och engagemang uppmuntras då vågar man också uttrycka sina idéer, förklarar Peter. Nyligen var det någon som föreslog höj- och sänkbara skrivbord. Frågan skickades vidare till Allras HR-chef och idag har större delen av kontoret nya skrivbord.

När jag började här satte vi upp en vision att Allra ska vara den engagerade banken år 2020 och mot detta arbetar vi väldigt målmedvetet. På min avdelning inom kundtjänst har vi uppföljningar varje vecka där vi tittar på Allras vision och hur vi ska bidra till den. Det är tydligt att detta är den röda tråden i Allras företagskultur.

Nya kanaler för kommunikation

På Allras nya intranät finns en speciell del, Allra Labs, där medarbetarna kan kommunicera med varandra och likt en digital idélåda kan man tycka till om vad som helst. Intranätet tillkom efter att företaget för något år sedan genomförde en medarbetarundersökning där många efterfrågade bättre kanaler för intern kommunikation. Idag fungerar kommunikationsdrivningen i intranätet uppifrån och ner där man kan gilla, kommentera och posta inlägg.

Vi lyssnar verkligen på våra medarbetare och vill veta vad de tycker. Som kundtjänstchef får jag både positiv och negativ kritik hela tiden och det välkomnar jag. Det är viktigt att vara lyhörd, ödmjuk och förstå möjligheterna med feedback, säger Peter.

Kommunikationen är också viktig för att fånga upp talanger och med minst två årliga medarbetarsamtal kan man identifiera om någon vill gå vidare i karriären. Finns det en matchning är Peter och hans kollegor måna om att uppmärksamma detta och försöker gång på gång peka på vilka möjligheter som finns:

Jag gör allt för att mitt team ska känna sig tryggt och kommunicera deras tankar med mig. Det är även en fördel att kundtjänstkompetens tas vidare inom företaget så att vi kan utbyta erfarenheter.

Stark tävlingsanda

Det höga engagemanget på Allra har även skapat en stor tävlingsanda. 2016 kom Allras kundtjänstavdelning tvåa i kundtjänst-SM och här krävdes det verkligen ett lag för att lyckas. Tävlingen pågick i tio veckor och det krävs verkligen att man levererar hög kvalitet under en längre period. Det är ett bra betyg och visar på en utmanarglädje inom företaget.

Det beskriver en hel del om Allras DNA och vi är inte rädda för att kavla upp armarna. Vi har tävlingar nästan hela tiden för att öppna kommunikationen och varje vecka har vi ett gemensamt träningspass. Varje månad har vi också en gemensam After Work och allt detta bidrar till vår härliga stämning, avslutar Peter.

Allra utsågs nyligen till ett av Sveriges Karriärföretag 2017. På Allras karriärsida kan du läsa mer om hur Allra kan bli startskottet för en lysande karriär.

Besök Allras karriärsida här