Flir arbetar för en jämställd yrkeskår

På marknadsledande FLIR får du vara med och utveckla värmekameror och IR-teknologi i teknikens absoluta framkant. FLIR är partner med Womengineer och delar deras mål att det år 2030 ska examineras lika många kvinnor som män från ingenjörsutbildningar. Målet grundar sig i övertygelsen om att jämställdhet i ingenjörsyrket leder till en förstärkning av den svenska välfärden och dess tillväxt.

Som ingenjör på FLIR får du vara med och påverka framtiden genom att ta fram produkter som gör verklig skillnad för människor. Produkterna används över hela världen – exempelvis inom räddningsuppdrag, brottsbekämpning, energibesparing, säkerhetsövervakning och miljöskydd. Arbetet på FLIR förutsätter därför problemlösningsförmåga och känsla för innovation eftersom du varje dag ställs inför nya utmaningar.

”Det mest spännande med ett arbete på FLIR är möjligheten att få vara en del av ett företag som växer och hela tiden utvecklas.”

Att locka fler kvinnor till ingenjörsyrken är en utmaning för hela teknikbranschen där FLIR som företag valt att engagera sig. Framtiden som ingenjör ser ljus ut – oavsett om du är kvinna eller man – men för att skapa balans på arbetsplatserna behövs betydligt er ingenjörsutbildade kvinnor. Joakim Pedersen, HR-business partner på FLIR, tror att vi kommer se fler kvinnor inom teknikyrken framöver, men det krävs att vi agerar redan nu för att få till en långsiktig förändring.

– Att vår organisation består av människor med olika kön, kulturer, bakgrunder, kompetenser och erfarenheter är en förutsättning för att vi ska nå fortsatt framgång. Våra medarbetare tar med sig olika arbetssätt in i företaget, och allas ögon skapar gemensamt en öppen syn på framtiden. Skolor, universitet, politiken och näringslivet måste samarbeta för att synliggöra teknikyrken på alla nivåer. Även om vi agerar idag kommer det att krävas större och fler insatser, säger Joakim Pedersen.

Ett sätt att lyfta fram ingenjörsyrket är FLIRs engagemang i Womengineers event IGE-day (Introduce a Girl to Engineering day), ett initiativ från kvinnliga ingenjörsstudenter för att öka intresset för teknik och ingenjörskap bland unga tjejer mellan 12 och 19 år. Företag, organisationer och högskolor kan delta genom att, för en dag, öppna upp sina dörrar och erbjuda tjejer en inblick i arbetet som ingenjör.

– Ingenjörsyrket är mansdominerat och bilden av vad en ingenjör kan göra är oftast abstrakt och svårdefinierad. Syftet med IGE-day är att ge unga tjejer en möjlighet att bygga upp en bild av vad en ingenjör gör genom att låta dem träffa och interagera med kvinnliga ingenjörer och förhoppningsvis förse dem med idéer och förebilder för en framtida karriär inom teknik. Det är ett unikt tillfälle att visa upp just vår härliga och öppna företagskultur, i kombination med hur våra ingenjörer arbetar. Det långsiktiga målet som vi delar med Womengineer är att det år 2030 examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga.

På FLIR finns flera karriärmöjligheter och här kan du arbeta inom olika ingenjörsdiscipliner.

– exempelvis mekanik, elektronik, UX/IX, design, optik eller mjukvara. Beroende på vad du är intresserad av och vad du har för utbildning kan du också välja att bli chef eller göra specialistkarriär.

– Det mest spännande med ett arbete på FLIR är möjligheten att få vara en del av ett företag som växer och hela tiden utvecklas. Du kan göra ett riktigt avstamp och bidra till produkter som gör skillnad för individer, företag och för miljön. Att våra produkter gör verklig nytta ute i verkligheten ger en extra krydda.


Joakim Pedersen

Titel: HR-business partner.

Bakgrund: Har jobbat inom HR, främst inom offentlig verksamhet, i många år.

Utbildning: PA-utbildning vid Uppsala Universitet.

Gör helst på fritiden: Åker gärna utförsskidor, tränar, springer och spenderar tid med mina barn.

Egenskap som har varit till nytta i min karriär: Livserfarenhet är alltid till godo och kommer alltid till hands. Det tar några år innan man samlar på sig, och på vägen är nyfikenhet och hög integritet en bra nyckel.

OM FLIR SYSTEMS

FLIR Systems är en global marknadsledare med både utveckling och produktion i Sverige. FLIRs värmekameror används inom så olika områden som kustspaning, förebyggande underhåll, forskning, bygginspektion och brandbekämpning.

Antal medarbetare: 3 000 globalt, varav 350 i Sverige (Täby norr om Stockholm).

Medarbetarnas bakgrund: Bland akademiker främst civilingenjörer med elektronik, mekanik, bildbehandling och optik som främsta teknikområden.