Hygien- och hälso-bolaget Essity erbjuder nödvändigheter i vardagen

Namn: Anna Sävinger Åslund Titel: Personaldirektör. Utbildning: Personal- och arbetslivsprogrammet, Linköpings universitet, examen 1996. Favoritinnovation: "Alla fantastiska appar som underlättar livet."

Lägg Essity på minnet om du siktar på en meningsfull och omväxlande karriär bland kända konsumentvarumärken.

Essity, som tidigare var del av SCA, är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer personliga hygienprodukter och mjukpapper. Anna Sävinger Åslund, personaldirektör, tycker att namnet ringar in verksamhetens kärna.

Vad står Essity för?

– Det är en utveckling av de engelska orden essentials och necessities som betyder nödvändigheter, vilket våra hygienprodukter är. Ta till exempel Libero barnblöjor, Libresse mensskydd och TENA inkontinensskydd. De är alla produkter som erbjuder nödvändigheter i vardagen under olika stadier i livet. För en tid sedan förvärvade vi det medicintekniska företaget BSN medical, vilket gör att vi nu bygger en stark position även inom hälsoområdet. Vår ambition är att bidra till att öka välbefinnandet för människor runt om i världen. Utöver att vi utvecklar produkter som höjer människors livskvalitet, utbildar vi även barn i handhygien, unga kvinnor om menstruation, samt sjuksköterskor och vårdgivare om inkontinensvård.
”Vårt hjärta klappar både för människor och miljö.”

Något annat som utmärker Essity?

– Vi är stolta över vår företagskultur som kännetecknas av teamwork samt passionerade och dedikerade medarbetare. Vårt hjärta klappar för både människor och miljö, vilket ligger till grund för vårt starka innovationsdriv och ambitiösa hållbarhetsarbete.

Vilka kompetenser behöver ni framöver?

– Vi behöver rekrytera allt från marknadsförare och säljare till ingenjörer och ekonomer, gärna med digital kompetens. Det pågår en digital transformation inom Essity som påverkar alla delar av företaget. Vår marknadsföring och försäljning sker i allt större utsträckning via digitala medier och även inom innovationsområdet har vi stort fokus på digitala lösningar. Bland annat erbjuder vi uppkopplade produkter såsom pappersbehållare och inkontinensprodukter med sensorer.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?

– På Essity finns inga fasta karriärvägar, däremot en bred palett av roller och verksamhetsområden. Du driver själv din karriär framåt och har stora möjligheter att utvecklas. Hos oss kan du röra dig både uppåt och i sidled, eller söka dig ut i världen till våra produktions- och försäljningsländer. Målet är att alla ska nå sin fulla potential och ha kul under tiden. Vi har precis lanserat en intern karriärkompass som ytterligare tydliggör vilka roller som finns inom bolaget och vad som krävs för respektive roll, något som underlättar karriärplaneringen för våra medarbetare.