Johan leder IT-utveckling hos reseaktören Thomas Cook

Med varumärken som Ving, Spies och Globetrotter är Thomas Cook en av Nordens största reseaktörer. Johan Pellbäck är en av de medarbetare som varje dag bidrar till att hundratals människor kan boka sin nästa resa, detta genom att leda företagets IT-utveckling.

Att resa har länge varit populärt bland svenskar och resebranschen är i dag en miljardindustri med flera stora aktörer. Vad gemene man kanske inte tänker på är att bakom din favoritresesajt finns komplexa IT-system som sköter allt från prissättning till bokning.

Johan Pellbäck är som utvecklingsledare en av de som leder IT-utvecklingen på Thomas Cook. Han berättar här om sin resa i företaget och den nuvarande rollen, det stora IT-fokuset samt en spännande framtid.

Från IT-tekniker till utvecklingschef

Johan började sin karriär på Thomas Cook för över 20 år sedan, då som IT-tekniker inom support och infrastruktur. Tack vare hans engagemang för IT och teknik har han gjort en spännande resa hos Thomas Cook med ett flertal roller. Han berättar mer:

- Allt började i mitten på 90-talet när jag fick jobb som IT-tekniker. Under den här perioden fick jag vara med och bygga upp infrastruktur samt vara med i en del projekt vid förvärv av andra varumärken. Efter ett antal år började jag studera på universitetet för att byta fokus mer mot affärssidan av systemutveckling. Det hela slutade med att jag gjorde mitt examensarbete på Thomas Cook och fick därefter möjlighet att börja som utvecklare på företaget.

I dag, efter olika roller på företaget, arbetar Johan som Head of Development Dynamic Packaging. I rollen arbetar han nära affärsverksamheten med att leda utvecklingsteam, kravställning och arkitektur för området Dynamisk paketering. Johan berättar: 

- Inom Thomas Cook Northern Europe har vi i huvudsak två olika affärsområden: den traditionella charterverksamheten och affärsområdet dynamisk paketering. Inom mitt affärsområde ges kunder möjlighet att boka reguljärflyg och hotell på ett mer flexibelt sätt. Dynamisk paketering är ett affärsområde som Thomas Cook Northern Europé har satsat mycket på de senaste åren.

För att kunna arbeta med IT i en så pass komplex miljö är kommunikationen central för att lyckas, menar Johan, som berättar att utmaningen handlar om att kunna översätta och kommunicera affärskraven till en teknisk lösning. Johan säger: 

- Att kombinera det affärsmässiga med tekniska lösningarna är drivkraften för mig och det är det som är så roligt med det här jobbet.

Insåg tidigt vikten av IT

Redan tidigt insåg Thomas Cook/Ving att IT var viktigt. Med tidigt fokus på IT har man genom åren byggt kraftfulla system för att kunna styra affären i den tuffa konkurrensen på resemarknaden, berättar Johan, och fortsätter om investeringar i system som gjordes för att för att klara de komplexa prissättningssystem som resebranschen arbetar med.

En anledning till att man lyckats integrera IT och affär är bland annat IT:s representation i koncernledningen, samt att man har skapat en organisation där IT och affärsenheterna jobbar tätt samman. I dag beskriver Johan en verksamhet där IT är anpassat till och integrerat i samtliga affärsprocesser. Johan säger: 

- Det har hänt mycket på de här åren, och speciellt den senaste tiden då vi har gjort flertalet förändringar inom koncernen.

Spännande IT-framtid för koncernen

Vad Thomas Cook Group har gjort är att på gruppnivå bilda en koncerngemensam IT-organisation, Group IT. Omorganisationen handlar mycket om att effektivisera och samordna affärsprocesser och till viss del system för hela Thomas Cook gruppen. Detta är ett sätt att få alla enheter inom gruppen att arbeta på likartat sätt och med likartade system. Detta arbete influeras mycket av det vi har gjort inom Thomas Cook Northern Europe. Johan berättar: 

- För 10-15 år sedan hade man inom Norden olika varumärken, olika organisationer och olika marknadsföringskanaler. Under de senaste åren har Thomas Cook Northern Europe konsoliderat sina processer och jobbar centralt med produktion, prissättning och alla har samma webbplattform.

Med den nya organisationen står Thomas Cook inför en spännande framtid med ett ännu större fokus på IT. Johan avslutar: 

- Vi står ständigt inför förändringar här på Thomas Cook vilket är spännande. Kombinationen av den spännande produkten resor och det stora IT-fokuset gör det svårt att lämna det här stället. För den som är intresserad av teknik och samtidigt gillar resor är Thomas Cook rätt företag att söka sig till.