Komplex verksamhet utmanande för FMVs medarbetare

Genom att se till att det svenska försvaret har rätt och fungerande materiel och tjänster hjälper Försvarets materielverk, FMV, till att försvara Sverige. Bredden i uppdraget skapar en stor variation i arbetsuppgifterna för FMVs medarbetare och här är IT-avdelningen en viktig kugge för att knyta samman medarbetarna.

IT är ett föränderligt område och för FMV:s IT-ansvariga är ingen dag den andra lik. Det kan Benita Levander skriva under på. Benita hanterar server- och applikationsdrift för FMVs outsourcing-avtal och enligt henne är samarbete A och O för att skapa synergier mellan företagets olika avdelningar.

Stor variation inom FMV

Benita förklarar att det finns många olika IT-system som medarbetarna använder för att hantera den dagliga verksamheten. Utöver att följa upp outsourcing-avtalet arbetar Benita även med förändringshantering och att ta emot nya önskemål om IT-lösningar från verksamheten, samt driva projekt.

- På FMV arbetar vi med att förse det svenska försvaret med allt från ubåtar och flygplan till soldatutrustning som tält, strumpor och mycket mer. Det finns en stor variation och det är en fantastisk känsla att veta hur mycket FMV åstadkommer, men ju längre man arbetar här desto mer inser man hur mycket det är som man inte kan. Många vittnar om att det tar flera år att förstå sig på hela verksamheten som är komplex, säger Benita. 

Synergier mellan avdelningar

För att hålla ihop en verksamhet som gör så mycket är det viktigt att ha en gemensam infrastruktur av plattformar och teknologier. Här jobbar IT-avdelningen med att hitta synergier mellan projekt och avdelningar för att hjälpa alla att arbeta smartare. I detta arbete får Benita och hennes kollegor samarbeta med människor från hela organisationen vilket Benita uppskattar:

- Vissa kollegor har arbetat här väldigt länge medan andra är nya och kommer från andra intressanta arbetsplatser. Eftersom vi har så många olika arbetsuppgifter och bakgrunder måste vi samarbeta för att hitta smarta lösningar.

Goda utvecklingsmöjligheter

Det finns alltid utvecklingsmöjligheter inom IT förklarar Benita. För henne är det avgörande att ha ett arbete som är roligt att gå till och på FMV finns möjlighet att byta arbetsuppgifter.

- Det finns alltid nya vägar att ta och man behöver aldrig känna att man blir inlåst. Jag har till exempel alltid velat arbeta närmare verksamheten och med applikationerna då jag hittills har arbetat med infrastruktur, och den möjligheten finns här. Man behöver aldrig stagnera utan när man känner sig mätt så finns hela tiden utvecklingsmöjligheter, säger Benita.

Benita avslutar med att poängtera hur stor vikt FMV lägger vid att medarbetarna mår bra. Det finns en god balans mellan arbete och fritid. På FMV finns också verktyg som möjliggör arbete på annan plats än kontoret vilket kan underlätta vardagen. Enligt henne är allt detta viktiga ingredienser som bidragit till att FMV nyligen utsågs till ett av Sveriges Karriärföretag 2017.