Lena Bruce, affärsutvecklare

"Jag bidrar till en grön omställning och en bättre framtid för Sverige."

Hur kom det sig att det blev skogsbranschen för dig?

   – Jag började på Sveaskog för att det var ett företag som verkade vara roligt att jobba inom. Det var alltså inte skogen i sig som lockade utan snarare företaget Sveaskog. Bolaget arbetar med bra frågor, som framtidens nya produkter och tjänster för den gröna cirkulära ekonomin.

Dessutom har Sveaskog hög ambition när det gäller naturvård och bra grundvärderingar. Det gör att det känns som ett ungt och piggt företag, trots att det är både statligt och stort.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

   – Det finns inga typiska arbetsdagar för mig, och det är precis det jag gillar. Vi på stab Affärsutveckling och Innovation jobbar hela tiden med nya saker.

Vilka egenskaper är viktiga i ditt jobb?

   – Min nyfikenhet och min förmåga att analysera är två egenskaper som jag har nytta av på arbetet. Jag har dessutom en stor energi och gillar att prova nya saker. Det är min fasta övertygelse att inte rätt av tro på frasen ”Det där har vi provat förr, då funkade det inte därför kommer det inte heller att funka nu.”

På vilket sätt känner du att du utvecklas på Sveaskog?

   – Man utvecklas ju som bekant av erfarenheter och nya kunskaper. Det i kombination med alla intryck jag får av kollegerna samt det stora förtroende jag har att testa saker gör att jag känner att jag utvecklas hela tiden.

Vad betyder Sveaskogs värdeord ”Öppenhet, enkelhet, innovation och kundfokus” för dig i din vardag?

   – De värdeorden är ju det som skapar vår arbetskultur och goda stämning. Det som gör att man vågar vara öppen, frågvis och därigenom våga pröva nya ideer och arbetssätt..

Vad känner du inför Sveaskogs mission ”Växtkraft. För generationer.”?

   – Den signalerar den stolthet som vi som skogsägare har. Den visar att vi tänker långsiktigt och att det vi gör här och nu har positiv påverkan på framtiden.

Sveaskog finns över hela Sverige. Vad tycker du kännetecknar Sveaskog?

   – Stoltheten över det vi gör.

Hur kan vi få fler att söka sig till skogen?

   – Det handlar om att våga satsa på nya och kanske annorlunda kompetenser och vara öppnare med vad vi arbetar med och varför vi odlar skog. Det finns nog många fördomar om skogsbruk i stugorna och lägenheterna vilka gör att många kanske tror att de inte passar in på ett skogsföretag? Detta försvårar nog arbete med att få personer med icke skoglig bakgrund att söka jobb på Sveaskog.

Källa: Sveaskog.se

Relaterade artiklar

Lena Bruce, affärsutvecklare