Modern teknik skapar spännande utmaningar för Securitas anställda

I takt med teknikens utveckling skapas det nya spännande arbeten för medarbetarna på Securitas. I en arbetsmiljö som präglas av hög lojalitet, finns det en gedigen kultur av att växa inom företaget.

På säkerhetsföretaget Securitas genomsyras allt arbete av ledorden ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet. Detta har resulterat i en ömsesidig känsla som inte bara riktar sig mot företagets kunder utan likaså medarbetare. Här har majoriteten av de som idag sitter på befattningar inom hela Securitas rekryterats internt, något som visar på de utvecklingsmöjligheter som finns och företagets tro på medarbetaren. Som HR-chef för Securitas Sverige har Richard Orgård det övergripande ansvaret för all personal och de arbetsuppgifter som ligger under HR-avdelningen. Han berättar att han själv fick upp ögonen för Securitas då han inspirerades av den drivkraft han såg bland personalen.

Blir en del av den moderna tekniken

Bland säkerhetsföretag ser man allt mer att människan blir en del av den moderna tekniken. I takt med den tekniska utvecklingen kan Securitas medarbetare via larmcentral eller smarta övervakningskameror ha en helt annan närvaro och kontakt med företagets kunder. Richard förklarar att detta också innebär ett helt annat sätt för medarbetarna att arbeta:
I takt med att samhället förändras så förändras även våra uppdrag. Genom att få tillgång till nya spännande tekniska lösningar som kan användas som hjälpmedel och komplement, skapas nya spännande arbetssätt för våra medarbetare. Detta gäller exempelvis både väktaren ute hos kunden såväl som teknikutvecklaren av våra framtida lösningar.

Ny teknik skapar ett spännande arbete

För att hantera hur teknikens utveckling påverkar företagets arbetssätt, arbetar Securitas i dagsläget med en framtidsvision för 2020. Richards ansvar ligger på hur de ska identifiera och attrahera ny arbetskraft, såväl inom som utanför företaget. Han utvecklar:
"Vi arbetar mycket med att optimera vår rekryteringsprocess, oavsett om vi rekryterar väktare eller chefer. Våra arbetsuppgifter ställer höga krav på social kompetens, förmåga att analysera situationer och att alltid vara våra kunder och allmänheten behjälplig. Sen är det viktigt att vi tar hand om dessa personer och introducera dem väl till våra arbetsprocesser. Här kretsar mycket kring ett bra ledarskap, där medarbetarna känner sig sedda och hörda."

Från väktare till vd

På Securitas finns det goda möjligheter att göra karriär genom intern rotation förklarar Richard. Av de som sitter på ledarbefattningar idag är flera rekryterade inom företaget. Det finns en gedigen kultur av att man kan växa inom företaget, om man vill lära sig nya saker och ta sig an nya utmaningar. Här finns flertalet exempel såväl inom Securitas Sverige som Securitaskoncernen runt omkring i världen.
Vi har en oerhörd kompetens bland våra anställda och det finns otaliga exempel på medarbetare som har börjat sitt första jobb på Securitas och idag sitter på en högre befattning. Vissa nyckelroller rekryterar vi till externt men överlag så försöker vi välja personer inom företaget som har utvecklats och gått vidareutbildningar internt som får chansen. Vår vd idag är exempelvis väktare i botten, vilket visar på att intern utveckling är en naturlig del Securitas företagskultur.

En lojalitetskänsla för företaget

Vad som enligt Richard kännetecknar Securitas är just drivkraften. Kunder anförtror sig till företaget med viktiga uppdrag och grunden till hela verksamheten bygger på att ta tillvara på det ansvaret. Richard avslutar:
Det finns en nyfikenhet för nya utmaningar och samtidigt ett djupt engagemang för vår grundverksamhet som ständigt utvecklas. Detta inger ett engagemang för företaget, sättet vi arbetar på och de uppdrag vi får. Detta märks inte minst på hur många som väljer att stanna kvar inom företaget. Vi är alltid vaksamma, hjälper till och fyller däri viktiga nyckelfunktioner i samhället.