Officeren bytte bana och blev mätingenjör

Per-Erik Lindéns yrkesbana startade inom försvaret. Nu arbetar han med det mesta som har med mätningar att göra. Ena dagen har han sin arbetsplats ute i skogen, den andra sitter han framför datorn. Variationen är det han uppskattar med sitt yrke som mätingenjör.

Vad lockade dig till yrket?

–Det var framför allt att få hålla på med det jag är intresserad av; kartmaterial, Geografiska informationssystem (GIS), datorer, den tekniska biten och att få vara ute. Det är en bra blandning av inne- och utejobb i mitt yrke. En variation som jag verkligen tycker om. En förrättningslantmätare sitter ofta inne men som ingenjör är du ute en hel del och det passar mig.

Vad har du för utbildning?

–Jag gick det treåriga geomatrikprogrammet på Högskolan i Gävle, en bra utbildning. Jag tror att det var sista året innan man gjorde om till det som sedan blev Lantmätarprogrammet.
Per-Erik Lindén har även en bakgrund inom försvaret där han under cirka fem år jobbade som officer innan han skolade om sig till mätingenjör.

Vad fick dig att byta bana i arbetslivet?

–Det var dels de ändrade förutsättningarna inom försvaret med många nedläggningar som gjorde att det var läge att byta inriktning. Dessutom jobbade jag i Boden och eftersom jag kommer från Falun var det en lång resväg för att ta sig hem och hälsa på.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Det beror helt på. En dag kan jag vara ute och mäta. Jag håller på med omarronderingar, som innebär att hela fastighetsindelningen ändras i större sammanhängande områden, och det gör att det blir många utredningar om skogsgränser. Nästa dag kan jag sitta inne och ta hand om data från mätningarna.

–Man kan säga att jag håller på med allt som har med mätningar att göra. Det handlar om fastighetsbildningar, att mäta och markera nya fastigheter eller naturreservat. Vi bistår även ofta lantmätarna med tekniska kartor. Det är ett självständigt jobb där vi arbetar inom ramen för våra projekt. En omarrondering tar åtminstone fem år så det är ganska långa projekt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

–Det är nog variationen. Det är sällan som flera dagar ser likadana ut.

Och om du ska vara ute en hel dag och det är uselt väder?

–Ja, dåligt väder stoppar inte mätningarna (skratt). Men det är en fördel med arbetet att jag kan planera arbetsveckan så att jag kanske kan vara inne just den dagen. På så sätt är jobbet självständigt.

Vilka karriärmöjligheter finns det?

Det är inget som jag har tittat på eftersom jag är ganska nöjd just nu. Men visst går det att vidareutbilda sig inom till exempel juridik och fortsätta den vägen inom Lantmäteriet. Det vet jag kollegor som har gjort. Sedan finns också möjligheter att delta i Lantmäteriets utlandsprojekt.

Vad gör Lantmäteriet till en bra arbetsgivare?

–Det knorras sällan om jag vill gå någon kurs utan det är oftast okej och det uppskattar jag. Då får man en chans att vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterad. Sedan är det ett plus att Lantmäteriet är en riksomfattade myndighet med kontor över hela landet. Då går det ju att flytta på sig om man nu skulle vilja det.

Vad har du för råd till ungdomar som funderar över sitt framtidsval?

Jag tycker att man ska läsa det som man är intresserad av och inte lyssna allt för mycket på vad andra tycker att man ska läsa. Då tror jag att det blir medelmåttigt och man anstränger sig inte tillräckligt på studierna. Jag märker själv att det blev så mycket roligare när jag läste på högskolan och verkligen var intresserad av det som jag studerade.

–Jag visste inte vad jag ville bli när jag slutade grundskolan och gymnasiet. Jag gjorde värnplikten och så blev det bara att jag fortsatte inom försvaret eftersom jag tyckte att det var spännande och intressant. Det var inte förrän jag var 28-29 år som jag visste att jag ville hålla på med det här. Jag tror att man utvecklas som person kontinuerligt och det som kändes rätt för 10-15 år sedan kanske inte känns rätt idag. Prioriteringar och intressen ändras över tiden.

Hur avgörande var arbetsutsikterna för ditt yrkesval?

Självklart hade de viss betydelse. Men mest grundade jag det på vad jag tycker är intressant. När jag läste på om utbildningen innan jag sökte såg jag att mycket stämde in på det som jag tycker är roligt.

Parallellt med det tittade jag efter hur arbetsmarknaden såg ut och den var väldigt positiv och är det fortfarande.

 

Källa: Lantmateriet.se