ONE Nordic förvandlar kunskap till energi

Med kompetens och helhetstänk är ONE Nordic med och bygger det nya energisamhället.

Hög yrkeskompetens, god stämning och starkt engagemang. Stefan Petersson, chef för HR, avslöjar ONE Nordic framgångsfaktorer.

Hög yrkeskompetens

ONE Nordic är en av Nordens ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, service och entreprenad inom energisektorn.

   – Vi är en aktiv aktör som är med och bygger det nya energisamhället. Vi hjälper våra kunder att förnya, underhålla och uppnå effektiviseringar samt miljöförbättringar av energianläggningar. Våra kunder är allt från elnätsägare till producenter och industrier där vi underhåller högspänningsanläggningar. Vi äger inga anläggningar, de tillgångar vi har är all vår personal med händer och fötter och kunnande. Vi har oerhört många med väldigt hög kompetens och det är det vi lever på när vi gör nya affärer och förbättrar vår leverans mot våra kunder. Jag har varit i bolaget i sex år och jag har inte tidigare stött på sådan stolthet som finns bland vår personal.

Medarbetarna i fokus

ONE Nordic lyfter fram medarbetare i olika media som Facebook, LinkedIn och Instagram.

   – När vi lyfter fram en medarbetares prestation eller team som gjort något bra i olika media då sprider vi inte bara glädje för den personen och kollegorna, utan medarbetarna och organisationen känner också stolthet. Men den stora effekten är att potentiella kandidater ser vad vi gör. Presentationen av medarbetare och team har varit som en röd tråd i det enkla och ger mer effekt än diffusa företagspresentationer. Vi skickar fortfarande ut en personaltidning fyra gånger per år och ett stående inslag är att vi lyfter enskilda medarbetare och team som gjort något bra. Vi genomför medarbetarenkäter och ser att engagemanget har ökat. Det som slår i taket är kamratskapet på arbetsplatsen och att man känner yrkesstolthet. Jag som kommer från HR-sidan vet att det är en konkurrensfördel.

Tajt organisation fortsätter framåt

ONE Nordic har tre stora kundkategorier, anläggningsägarna, statliga myndigheter och kommuner samt privata industrikunder där företaget ser en stor utvecklingspotential.

   – De stora ramavtalen i Sverige är upphandlade, nu handlar det om att utveckla och bredda verksamheten genom att hjälpa privata industrikunder att effektivisera sin energiverksamhet. Vi beskrivs av våra kunder som en spännande uppbyggare och vi kommer alltid att behöva kunnig personal som vill vara med och bidra i vår mission. Vi har god stämning på våra arbetsplatser och det är oerhört viktigt. Branschen har genomgått en kraftig förändring de senaste åren, nya aktörer har kommit fram, förändringar har skett på kundsidan, det är en konkurrensutsatt bransch med pressade marginaler. Vi måste därför hela tiden se hur vi arbetar för att ha en lönsam affär. Att vara med i förändringsarbetet ställer stora krav på medarbetarna. Vi har sedan starten en tajt organisation med hög yrkeskompetens och det är en viktig framgångsfaktor.

Källa: Shortcut

Text: Tina Lindström Carlsson