På Dahl främjas kompetensutveckling på flera olika plan

Dahl är ett stort och levande bolag med många olika affärsområden och avdelningar. Enligt Astrid Falk och Linus Willners, som båda arbetar i företagets försäljningsorganisation, har detta skapat en bred kompetens inom företaget. Denna främjas bland annat genom ett brett utbildningsutbud, SGDS-akademin samt kunskapsutbyten kollegor sinsemellan.

Astrid hade arbetat med kunder inom industrin i över 30 år när hon började som innersäljare på Dahl i Sundsvall 2014. Hon berättar att det finns en bred kompetens inom företaget och enligt henne är det just hennes fantastiska kollegor som gör hennes arbete så utvecklande.

Linus arbetar idag som utesäljare på Dahls Mark- och VA-avdelning och med snart 10 år inom företaget har han hunnit arbeta i en rad olika roller. Han förklarar att Dahls affärsområden går hand i hand eftersom medarbetarna arbetar på samma sätt fast med olika produkter. Tack vare hans produktkunskap kan han idag hjälpa kunder inom såväl VVS som Mark- och VA.

Bred kompetens inom företaget

Då Dahl har ett brett sortiment får medarbetarna möjlighet att arbeta inom de olika produktområdena. Om man saknar kunskap inom ett visst område så finns det alltid någon att fråga eller en utbildning att gå. Astrid förklarar att Dahl verkligen värdesätter personal med hög kompetens inom olika produkt- och affärsområden. Linus stämmer in och enligt honom genomsyrar detta verkligen företaget:

Kompetensen är väldigt bred och överlag är alla väldigt serviceinriktade på Dahl, både internt och externt.

Gedigna utbildningar

Kompetensutveckling har en central roll och man arbetar mycket med att utveckla sin SGDS-akademi som erbjuder utbildningar inom flera olika områden. En av de erbjudna utbildningarna är företagets affärsskola. Deltagarna i affärsskolan genomgår skräddarsydda säljutbildningar som vanligtvis sträcker sig över två dagar. Linus förklarar att dessa utbildningar fokuserar på försäljning, målstyrning, effektiva arbetsvanor och hur man möter kunder på bästa möjliga sätt. Linus berättar:

Vi har många säljutbildningar och det höjer hela tiden kunskaps- och kompetensnivån hos medarbetarna. Karriärmöjligheterna är oändliga på Dahl och det handlar bara om vad man själv vill. Jag gick exempelvis från innesäljare till projektansvarig, vidare till utesäljare på VVS och idag arbetar jag på Mark- och VA.

Astrid fyller i och berättar att när det gäller produkter så skapas också mindre kurser där leverantören besöker de olika avdelningarna i Dahl för produktgenomgångar. Nyligen blev Astrid och hennes kollegor utbildade kring sprinklers och enligt henne är det roligt att man hela tiden får lära sig något nytt.

Världens bästa kollegor

Vad som motiverar både Astrid och Linus är inte bara möjligheten att utvecklas hela tiden utan även att man på Dahl får stor möjlighet att planera sitt eget arbete. Frihet under ansvar är ett uttalat begrepp i Dahl. Varje år får de olika avdelningarna sätta upp mål och man arbetar mot målen såväl individuellt som tillsammans. Inom exempelvis Mark- och VA, som är ett eget affärsområde, tillhör Linus ett team som stöttar varandra till 100 procent. Samtidigt upplever han alltid stöd från Dahls andra avdelningar såsom Fastighet eller Kyla.

Främsta anledningen till att jag trivs så bra på Dahl är att jag har världens bästa kollegor. Det är alltid roligt att gå till jobbet och träffa alla, säger Linus. Astrid avslutar med att stämma in:

Jag har riktigt bra arbetskamrater och för mig är det otroligt viktigt. Hela norra gruppen inom Dahl har gemensamma säljmöten i Sundsvall och Luleå och då får man även träffa kollegor från andra kontor vilket skapar ännu bättre sammanhållning.

Dahl utsågs nyligen till ett av Sveriges Karriärföretag 2017. På Dahls karriärsida kan man läsa mer om Dahls affärsområden, kompetensutveckling och vilka karriärmöjligheter som erbjuds medarbetarna på Dahl.

Besök Dahls karriärsida.