På rikstäckande ONE Nordic identifieras talanger i alla led

ONE Nordic är idag en av Nordens ledande leverantörer av tekniska konsulttjänster, entreprenader och service inom energisektorn. Som rikstäckande bolag finns också många vägar för företagets anställda att gå, något som Josefin Ripa och Niclas Brodin är goda exempel på.

Josefin arbetar idag som projektledare för trafik på ONE Nordic och är i grunden utbildad civilingenjör inom elektroteknik men är också utbildad journalist. Hon förklarar att det finns goda möjligheter att komma vidare i karriären på ONE Nordic, och trots organisationens storlek är ledningen väldigt involverad i medarbetarnas vardag.

Niclas stämmer in och berättar att han tidigt erbjöds möjligheten att gå från automationsingenjör till sin nuvarande roll som enhetschef på ONE Nordic. Företaget hade identifierat hans goda kundkontakt och hur Niclas drivkraft genererade fler jobb. Både Niclas och Josefin berättar här om de goda karriärmöjligheter som finns inom ONE Nordic samt hur ledningen identifierar talanger och satsar på kompetensutveckling.

Ett stort stabilt företag

Niclas lockades till ONE Nordic på grund av de många möjligheter som ett stort bolag medför. Han förklarar att i arbetet med programmering ser han stark symbios i företaget där de olika avdelningarna arbetar gemensamt för att nyttja varandras kunskaper och goda kundrelationer.

"I flera av våra projekt samarbetar vi exempelvis mycket med vår serviceorganisation. De har kompetens som vi inte har och vice versa, allt handlar om ett ömsesidigt utbyte. Vår enskilda enhet kanske inte har mängder med kunder men gemensamt inom ONE Nordic har vi desto fler."

Det märks när man anstränger sig

I en rikstäckande organisation som ONE Nordic förklarar Josefin att det finns goda möjligheter till intern rotation. Här märker ledningen när man anstränger sig och ger feedback när de är nöjda med hennes arbete och engagemang.

"Vi har en hjärtlig stämning här och det är högt i tak med utrymme för alla att säga vad de har för mål i karriären. Som ett stort företag finns det många vägar att gå och med chefernas uppmuntran finns det goda möjligheter att utvecklas i såväl höjd- som sidled."

Niclas arbetar idag som enhetschef över Elkraft och Automation i Oskarshamn. När han började som automationsingenjör så tog det inte lång tid innan rollen utvecklades till teamleader. Detta innebar större ansvar för både grupp och beläggning, något som passade Niclas perfekt:

"Sedan jag började i Oskarshamn har vi växt från en till fem personer och jag har fått mycket ansvar i rollen att driva denna utveckling. ONE Nordic är väldigt bra på att identifiera kompetens och nu när jag själv arbetar som chef så känns det viktigt att visa samma öppenhet mot mina anställda. Att de på ett enkelt sätt kan lyfta förslag och frågor, oavsett om det gäller företaget eller egna karriärmål."

Ett brett utbud av interna utbildningar

Idag erbjuder ONE Nordic ett stort utbud med interna utbildningar och för Josefins del innebär det en stor mängd inom projektledning, ledarskap och förhandlingsteknik. Dessa kan hon nyttja väl i sin roll som projektledare. Hon berättar mer:

"Vi uppmuntras alltid till att gå lämpliga utbildningar för att utvecklas inom våra yrken och vilken utbildning man vill gå kan man ta i samråd med sin chef. Alla medarbetare som på något sätt arbetet i fält går också en kurs som heter Heta arbeten, även vi tjänstemän, där vi bland annat lär oss hantera brand. De flesta går även en kurs som heter Säkerhet på väg så att alla har möjlighet att arbeta på väg vid behov."

Niclas fyller i.

"Jag kommer inte ens ihåg hur många utbildningar och kurser jag har gått sedan jag började på ONE Nordic. Företaget satsar mycket på kompetensutveckling och när man har visat ett intresse för en kurs eller utbildning så anmäler ens chef en. När tillräckligt många har anmält sig så startar den."

Anställer allt fler kvinnliga projektledare

Josefin berättar att hon bara upplevt det som positivt att vara kvinna i en mansdominerad bransch. Och inom ONE Nordic finns det idag flera kvinnliga chefer. Som småbarnsmamma poängterar hon också företagets flexibilitet kring arbetstider vilket underlättar för att få ihop vardagspusslet.

"ONE Nordic gör verkligen vad de kan för att främja jämställdhet. Sedan jag började har företaget anställt allt fler kvinnliga projektledare inom trafik i andra städer vilket är jätteroligt."