Sjuksköterskan Ricardo gör Gävle friskare

”Mitt jobb är fritt och med stort ansvar.” Ricardo Lopez, sjuksköterska.

– Det finns många olika jobb för en sjuksköterska inom kommunen. Just nu arbetar jag på ett vård- och omsorgsboende. Jag trivs med att kunna ha tid att lära känna kunderna bättre. På sjukhuset ligger de oftast bara inne några dygn, här bor de ju under lång tid.

– Jag finns ofta i centrum av vården och har hela tiden kontakt med läkaren, sjukgymnasten, arbetsterapeuten och all annan omvårdnadspersonal för att kunden ska ha det så bra som möjligt.

Sjuksköterska
Som sjuksköterska inom Omvårdnad Gävle arbetar du inom vård- och omsorgsboende, boende för personer med funktionsnedsättning, vid korttidsenhet eller i hemsjukvård. De vanligaste arbetsuppgifterna är omvårdnad, ansvar för läkemedel, hälsofrämjande arbete och olika medicinska behandlingar, till exempel injektioner och såromläggning.
Du leder omvårdnadsarbetet och ser till att kunden får en god omvårdnad av hög kvalitet. En annan viktig uppgift är att handleda och utbilda omvårdnadspersonal vid boendet eller i hemtjänsten. I jobbet ingår också att skriva och dokumentera i till exempel journaler och planer.

För att trivas som sjuksköterska behöver du
  • ha bra ledaregenskaper och pedagogisk förmåga
  • vara lyhörd och öppen i kontakten med andra
  • ibland tala med kunder och anhöriga i svåra situationer. Därför är det viktigt att du har lätt för att leva dig in i och förstå andra
  • tycka om att samarbeta med andra yrkesgrupper
  • vara bra på att kommunicera i tal och skrift.
Utbildning
Sjuksköterskeprogrammet vid högskola eller universitet omfattar tre år. För att bli distriktssköterska i hemsjukvård läser du en specialistutbildning.