Stort eget ansvar bidrar till ett framgångsrikt Dahl

Hos VVS- och VA-aktören Dahl finns en stark tro på att företagets medarbetare bidrar till ett framgångsrikt Dahl. Därför lägger man inte bara stor vikt vid medarbetarutveckling utan ger dem också en stor portion eget ansvar.

Dahl Sverige AB är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS, Mark&VA, Industri, Kyla och Fastighet. Under 150 år har Dahl arbetat nära kunden där kundklubbarna Club Dahl och Dig-It varit en stor tillgång. Men utöver kundfokus, finns en stark kultur inom företaget att låta medarbetarna ta eget ansvar. Enligt företagets HR-direktör Anna Klebe är detta en av flera anledningar till att Dahl lyckats nästan fördubbla sin omsättning de senaste fem åren.

bild_1

En förutsättning för framgång

Som ytterst ansvarig för Dahls HR-strategier arbetar Anna med frågor som rör medarbetarnas roll i företaget. Sedan hon kom till Dahl för drygt fyra år sedan har hon dagligen blivit positivt överraskad av den frihet som medarbetarna tillåts och hon menar samtidigt att det är den kulturen som utgör en av förutsättningarna för Dahls framgång:

"Frihet under ansvar är en nödvändighet här på Dahl, eftersom vi är så utspridda över landet. Och med det menar jag att verksamheten bygger på att personer på lokal nivå inom företaget måste vara villiga att ta ett stort ansvar, oavsett vilken roll man har. Vi är beroende av medarbetare som tycker det är roligt att ta ett stort ansvar och som kan fatta välgrundade beslut."

I grunden handlar allt om den entreprenörsanda som finns inom Dahl, menar Anna, som berättar att entreprenöriella medarbetare är de som driver företaget framåt. Och även om vissa avdelningar präglas mer eller mindre entreprenörsskap, så genomsyrar den synen hela företaget. I praktiken kan det handla om att medarbetare kommer med nya idéer inom sitt arbetsområde, något som uppskattas av många chefer i organisationen.

Högt tempo i föränderlig bransch

Med en kultur som främjar entreprenörsskap och stort eget ansvar för medarbetarna kommer också ett högt tempo. Branschen är ständigt föränderlig vilket ställer höga krav på medarbetarna, menar Anna, och påpekar också att de med höga ambitioner ofta gillar snabbfotade företag.

"Kvalitet är förstås väldigt viktigt men samtidigt kan vi inte dra saker i långbänk utan det handlar i många fall om att kunna agera snabbt, för kunderna väntar inte på oss. Detta har vi märkt går väl ihop med entreprenörsskapet och de personer som gillar snabba beslut och nytänkande."

För de som visar framfötterna öppnas också flera dörrar inom företaget med stora möjligheter till karriärutveckling inom allt från logistik och sälj till marknad och inköp. Och som en del av den globala koncernen Saint-Gobain, öppnas också möjligheten upp för en internationell karriär.

"Vi arbetar strukturerat inom hela Saint-Gobain med att erbjuda internationella karriärmöjligheter. Oftast uppmärksammas potentiella kandidater genom att man uttrycker sitt intresse eller genom de genomgångar som årligen genomförs inom HR där talanger fångas upp."

Stöttar dem med ambitioner

För den som vill utvecklas inom Dahl eller Saint-Gobain, finns så klart också möjligheten till kompetensutveckling, bland annat genom den koncernövergripande satsningen SGDS-akademin, (SGDS står för Saint-Gobain Distribution Sweden). Inom SGDS-akademin finns bland annat ett stort fokus på ledarutveckling med ledarträning och nätverkande; en förutsättning för bra ledarskap inom bolagen.

"För våra säljare har vi även satsat mycket på vår egen affärsskola. I affärsskolan lär man sig metoder för att effektivt arbeta mot kund och uppnå bästa tänkbara resultat. Utbildningen är upplagd med ett antal olika steg som alla genomgår och avslutas med en diplomering."

Anna summerar genom att konstatera att alla dessa delar leder till ett framgångsrikt Dahl och att det är medarbetarna som tar företaget framåt. För här står aldrig saker still utan är ständigt i rörelse, och för personer med viljan att arbeta i ett företag där utveckling och möjlighet att ta eget ansvar är grundbultar, är Dahl rätt val.