”Alternativa verktyg för ökad likvärdighet i utbildningen är väldigt viktigt. Papper och penna är bra, men det räcker inte”

Läs intervjun med en av våra medarbetare som beskriver sitt uppdrag i Trelleborgs kommun.

Namn: Anna Gudmundsson
Befattning: Lärare
Arbetsplats: Skoldatateket

Vad gör en medarbetare på Skoldatateket?

- Jag är utbildad lärare med kompetens inom specialpedagogik, språkstörning och alternativa lärverktyg och har arbetat på Skoldatateket sedan det startade 2010. I början vände sig Skoldatateket till grundskolan men inom kort såg vi att det fanns behov även på gymnasiet och förskolan. Idag arbetar förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare på Skoldatateket. Alla med specialpedagogisk kompetens.

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

- Jag arbetar främst med individuella IT- lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Eleverna jag träffar får prova ut olika alternativa lärverktyg som de kan använda i skolan. Det handlar om att ge eleverna tillgänglighet och likvärdig utbildning oavsett funktionsnedsättning.

Skoldatateket är en resurs för alla pedagoger ute på skolorna. Jag håller även utbildning i hur de olika lärverktygen fungerar. Det är viktigt att pedagogerna är förtrogna med de lärverktyg som eleverna använder sig av. Skoldatateket samarbetar med AV-media och systemavdelningen där vi ser till att IKT och specialpedagogik flätas samman inom kommuns utvecklingsarbete och den framtagna IKT-strategin (strategi för informations- och kommunikationsteknologi).

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Mitt arbete på Skoldatateket är väldigt varierande och inspirerande. Jag får träffa många engagerade och inspirerande pedagoger i kommunen genom utprovningar, fortbildning och support. Jag får även träffa många elever som är i behov av särskilt stöd. Att få arbeta, stötta och hjälpa dessa elever i skolan är otroligt givande. Att se glädjen i deras ögon när de upptäcker hur mycket det utprovade lärverktyget underlättar och kompenserar deras svårigheter är obeskrivlig. Att sedan få veta att det har gett eleverna bättre självkänsla och måluppfyllelse är förstås fantastiskt. Det är viktigt att vi arbetar för en "skola för alla".

Varför sökte du dig till Trelleborgs kommun?

- Tidigare bodde och arbetade jag i Malmö kommun. Jag flyttade till Trelleborg 2001 och började arbeta här 2002. Eftersom jag vid denna tidpunkt hade två små barn ville jag arbeta i närheten av dem. Jag ångrar inte en sekund att jag började i Trelleborgs kommun. Jag trivs mycket bra och ser många utvecklingsmöjligheter inom skolan.

Källa: www.trelleborg.se