Hållbarhet är idag en betydande faktor när unga väljer arbetsgivare. För att lyckas med hållbarhetsarbetet behöver det bli en naturlig del i verksamhetsutvecklingen.

Att förbättra hållbarhetsarbetet bidrar inte bara till en mer hållbar utveckling, det medför även fördelar som ett starkare arbetsgivarvarumärke. Enligt en artikel av Karriärföretagen, utmärkelsen för Sveriges attraktivaste arbetsgivare, framgår det att 75,8 procent av de som är födda under 90-talet tycker att samhällsansvar är viktigt när man väljer arbetsgivare. Företag som Arla och Tetra Pak, vilka är utsedda till ett Karriärföretag 2021, har i många år arbetet utifrån ett hållbart perspektiv som skapat en unik positionering.

Mattias Andir är konsult inom hållbar verksamhetsutveckling på Trivector Logiq. Han utför konsultuppdrag, utbildar och föreläser inom hållbar
verksamhetsutveckling, med målsättningen att integrera ett hållbart arbete inom verksamheter och få fler att utvidga de traditionella perspektivet. Trivector LogiQ arbetar för att stärka verksamheters konkurrensförmåga genom bland annat processutveckling. Fokus ligger på effektivare, mer kundorienterade verksamheter som också är roliga arbeta inom, och därmed attraktivare för medarbetarna.

Fem tips för framgångsrikt hållbarhetsarbetet.

1. Förstå verksamhetens bidrag till en hållbar utveckling
Som utgångspunkt i hållbarhetsarbetet kan man fundera kring. “Varför finns den här verksamheten till?” Mattias Andir beskriver att alla verksamheter har ett “varför” och här finns det möjlighet att se hur verksamheten kan bidra till en hållbar utveckling. För att komma igång kan man utgå ifrån FN:s “Sustainable Development Goals”.

-Hållbarhetsarbete är inte längre kontroversiellt, moderna verksamheter behöver matcha samhällsutvecklingen. Förståelse för hur man bidrar i en större kontext behöver bli mer centralt, säger Mattias Andir.

2. Koppla hållbarhet till huvudprocesserna
Genom att koppla in de övergripande hållbarhetsmålen i det dagliga arbetet på ett naturligt sätt, kan hållbarhetsarbetet sippra in alla delar av verksamheten. Självfallet ser det här arbetet olika ut för olika verksamheter, men fokus bör vara att få in hållbarhet i kärnverksamheten så att det sprider sig ut till alla delar.

– Det kan vara bra att börja smått, det är svårt att ställa om allt från en dag till en annan, säger Mattias Andir.

3. Komplettera din intressentmodell
Hur ser kravbilden ut utifrån olika intressenter? Hur kan verksamheten vara bra för medarbetare, konsumenter, investerare, chefer, tillverkare och leverantörer? Dessa intressenter har en muntlig direkt talan och har ofta en naturlig plats i samtalen kring verksamhetsutveckling. Men det finns andra intressenter som inte kan föra en muntlig talan som behövs tas i beaktning gällande verksamhetens utveckling så som samhället i stort, planeten och framtida generationer beskriver Mattis Andir.

4. Lean’t och agilt är framgångsrikt även för hållbarhetsarbetet
Om verksamheten vill börja arbeta med hållbarhet, finns det fem olika metoder som kan passa. Dessa är inte bundna till varandra och kan användas utifrån olika motiv och ingång.

Den första handlar om att följa lagen, vad myndigheterna kräver att verksamheten gör.

Andra metoden är att arbeta med resurseffektivisering. Då kan lean kan vara ett värdefullt angreppssätt, men är inte alltid nödvändigt. Frågar man kan ställa sig är: Hur kan verksamheten eliminera slöseri av resurser och öka effektiviseringen? Hur kan resurser användas mer effektivt för att minska onödiga kostnader och belastning på miljön?

Det tredje är riskminimering. Om verksamheten inte börjar arbeta hållbart idag kanske den inte finns kvar i framtiden.

- Från finansbranschens håll flyttar många investerare kapital till mer hållbara verksamheter, då det kan vara riskfyllt att vara kvar i verksamheter som inte är hållbara.

Fjärde metoden är att genomgå processer för att få en certifiering.

Femte metoden är positionering och differentiering. Här kan ett Agilt angreppssätt passa, men det är inte alltid nödvändigt. Att använda det agila perspektivet är bra i utvecklingssammanhang gällande hållbarhetsutveckling, då man inte riktigt vet hur framtiden kommer att se ut. Traditionell verksamhetsutveckling brukar bestå av större, planerade steg framåt men utifrån det agila perspektivet kan det ske mindre och snabba förändringar fram och tillbaka, men man lär sig och utvecklas.

5. Verksamhetsutvecklare kan vara nyckeln till att integrera hållbarhet i verksamheten

Verksamhetsutvecklare kan vara bra i arbetet med hållbarhet då verksamhetsutvecklaren fungerar som en spindel i nätet och kan sammanföra olika delar inom verksamheten.

- Hållbarhetsarbete är en filosofi. Det är inget projekt som man blir klar med för att sedan gå tillbaka till hur det var innan, utan det handlar om en långsiktig attityd- och beteendeförändring, säger Mattias Andir.

Skribent: Matilda Nyberg