CentigoIT/teknik/konsult

MotivationCentigo utför ett employer branding-arbete som är genialiskt på många plan. Deras hemsida och sociala medier är av det snyggaste slag och de levererar storytelling som är ett praktexempel. Det råder ingen tvivel att deras starka företagskultur lockar till sig Sveriges Talanger. Kombinera detta med deras goda karriärmöjligheter är det en självklarhet att Centigo är en attraktiv arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vi inspirerar och leder människor till att skapa välmående och spänstiga företag.

Vi är ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förändringskraft. Vi löser konkreta problem åt ledare genom unika åsikter om företagande och verksamhetsutveckling. Utifrån ett helhetsperspektiv utvecklar vi tillsammans med våra kunder spänstiga och välmående organisationer och företag med varaktig konkurrenskraft.

Vi kallar det Business Wellness.

Våra värderingar är konstanta över tid även när företaget förändras.

Centigo är ett värderingsstyrt företag. Vår gemensamma värdegrund vägleder såväl vårt sätt att driva och utveckla vår egen verksamhet som hur vi arbetar i våra uppdrag.

Vårt fundament har funnits med från början och är en garant för vår långsiktighet. Våra värderingar gör att vi bättre kan fördela ansvar och förenkla var och ens beslutsfattande. Vi är övertygade om att vi på så sätt skapar en mer dynamisk verksamhet.

250 ledare. Inte en enda chef.

Centigos ambition är att förena en professionell miljö med en värdegrund som attraherar de mest engagerade och ansvarstagande människorna i alla faser i karriären. Vårt sätt att bedriva ett kollektivt ledarskap har gjort att vi idag består av ovanligt engagerade människor med en unik kombination av spetskompetens och förmåga att leda i förändring.

Vi utvecklar framtidens ledarskap. Vill du vara med?

Centigo är en dynamisk organisation där vi är måna om våra kunders behov såväl som våra medarbetares utveckling och ambitioner. Det har hittills visat sig vara framgångsrikt.

Här får du möjlighet att arbeta i viktiga roller, med några av de mest spännande uppdragen på marknaden och i nära samarbete med våra kunder. Dessutom ges du alla möjligheter att utveckla våra kunder, deras erbjudanden och din egen kompetens.

Hitta lediga tjänster här.

 

Följ Centigo på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida