ElajoVA/energi

MotivationElajo har skapat ett mycket starkt och imponerande employer brand. Hos denna arbetsgivare tar man verkligen hand om sina anställda och lyssnar på dem, bland annat genom individuella utvecklingsplaner och medarbetar undersökningar. På grund av Elajos flexibilitet, många yrkesområden och spridning i hela landet finns det många karriär- och utvecklingsmöjligheter hos denna arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vill du vara med och utveckla morgondagens Elajo?

Vi vet att Elajos framgång är beroende av medarbetarnas trivsel och inställning till arbetet. Vi är övertygade om att en platt organisation skapar ansvar, utveckling och engagemang hos våra medarbetare.

Följ Elajo på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida