ElajoVA/energi

MotivationElajo har lagt i en hög frekvens och utvecklat ett fint employer branding arbete. Det märks tydligt att medarbetarna är den viktigaste tillgång de har och erbjuder dem tydliga karriärvägar att växa i. En trygghet sprider sig över bolaget och vi kan se en stor gemenskap bland medarbetarna. Det råder inga tvivel om att Elajo är en attraktiv arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Vill du vara med och utveckla morgondagens Elajo?

Vi vet att Elajos framgång är beroende av medarbetarnas trivsel och inställning till arbetet. Vi är övertygade om att en platt organisation skapar ansvar, utveckling och engagemang hos våra medarbetare.

Följ Elajo på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida