MVBBygg/anläggning

MotivationMVB gör ett imponerande arbete med employer branding. Med sin närvaro på universitet och högskolor och sitt traineeprogram attraherar de branschens studenter och erbjuder en god start i karriären. Hos MVB finns många karriärmöjligheter och möjlighet till utveckling. En mycket attraktiv arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Ett företag med riktigt stora möjligheter

Vill du var med och bygga framtidens städer? Söker du utmaningar och personlig utveckling? Vill du arbeta med spännande byggprojekt i ett personligt och familjärt företag? Då är det MVB som du ska söka dig till.

Familjär företagskultur

Vår verksamhet bygger på lagarbete där varje medarbetares insats är lika viktig för att nå ett bra slutresultat. För att laget ska lyckas måste alla känna trygghet, förtroende och ha respekt för varandras kunskaper. Inte minst ska vi ha roligt ihop. Vi lägger därför stort fokus på att skapa en familjär och inkluderande företagskultur där våra anställda trivs, känner gemenskap och får möjlighet att utvecklas både i sitt yrke och som personer. 

Platt organisation med engagerade ledare

Vi har valt en organisationsstruktur som är platt där det är korta beslutsvägar, där ledningen är närvarande och engagerad i produktionen och där vår medarbetare får stora möjligheter att vara delaktiga och påverka besluten. Vår erfarenhet är dessutom att avsaknaden av hierarkier ger ett effektivare samarbete med våra beställare och är en stor konkurrensfördel gentemot branschens absolut största företag.

Personlig utveckling

Oavsett vilken yrkesroll du har hos oss, finns det möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling. Förutom externa branschrelaterade kurser och individuella utvecklingsprogram, har koncernen instiftat Gullringsbo Affärsskola, en skräddarsydd ledarskapsutbildning för medarbetare i koncernen som genomförs i samarbete med Göteborgs universitet.

Bilder

Följ MVB på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida