Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!

NorconsultIT/Teknik/Konsult

MotivationNorconsult har inte bara byggt en imponerande konsultverksamhet inom teknik och arkitektur, utan har även lyckats skapa en arbetsplats som andas trivsel och utveckling. Med en tydlig betoning på medarbetarnas välmående, mångfald och inkludering har Norconsult framstått som en mycket attraktiv arbetsgivare. Genom sitt starka engagemang för hållbara lösningar och teknologisk innovation visar Norconsult att de är en arbetsgivare som tar ett helhetsgrepp om samhällets utmaningar.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalitet i sociala och digitala medier

Every day we improve everyday life

På Norconsult arbetar vi tvärfackligt – på riktigt. Här finns ingenting som främjar intern konkurrens. Vår övertygelse är nämligen att de bästa lösningarna kommer från nära samarbete, såväl kollegor emellan som med våra uppdragsgivare.

Med vår samlade expertkompetens löser vi uppgiften som ett lag. Medarbetarnas kompetens är det viktigaste vi har. Att erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter tror vi är nyckeln till att så många väljer att stanna kvar hos oss. Att vi har förstått att utveckling betyder olika saker för olika medarbetare, att alla kan nå sin fulla potential.

För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig.

Traineeprogram


Norconsult Engineer Program

Följ Norconsult i sociala medier

KarriärsidaFacebookInstagramLinkedInWebbsida

Bli medlem du också

som fler än

30000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss