NorconsultIT/teknik/konsult

MotivationNorconsult är en mycket attraktiv och spännande arbetsgivare som fortsätter att utveckla sitt employer brand med bravur. Här värderar man samarbete och en trygg företagskultur, och som uppdragsgivare värdesätter man de anställda. Hos denna arbetsgivare finns många utvecklingsmöjligheter och det bidrar helt klart till deras attraktivitet som arbetsgivare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till Norconsults karriärsida!

På Norconsult arbetar vi tvärfackligt – på riktigt. Här finns ingenting som främjar intern konkurrens. Vår övertygelse är nämligen att de bästa lösningarna kommer från nära samarbete, såväl kollegor emellan som med våra uppdragsgivare.

Med vår samlade expertkompetens löser vi uppgiften som ett lag. Medarbetarnas kompetens är det viktigaste vi har. Att erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter tror vi är nyckeln till att så många väljer att stanna kvar hos oss. Att vi har förstått att utveckling betyder olika saker för olika medarbetare, att alla kan nå sin fulla potential.

Av den anledningen har vi valt att arbeta med en karriär- och befattningsmodell som erbjuder utvecklingsmöjligheter inom teknik, uppdragsledarskap, linjeledarskap och affärsledarskap. Befattningen är inte detsamma som din titel utan pekar mer på förhållningssätt, beteenden och kompetens.

Bilder

Följ Norconsult på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida