NorconsultBygg/anläggning

MotivationNorconsult fortsätter sin framgångsresa med att leverera en unik och spännande arbetsplats. Det finns en röd tråd i deras narrativ där de fokuserar på det personliga och uppskattning av sina medarbetare. Norconsult erbjuder kontinuerlig utveckling och socialt ansvarstagande som skapar en trygg arbetsplats.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till Norconsults karriärsida!

På Norconsult arbetar vi tvärfackligt – på riktigt. Här finns ingenting som främjar intern konkurrens. Vår övertygelse är nämligen att de bästa lösningarna kommer från nära samarbete, såväl kollegor emellan som med våra uppdragsgivare.

Med vår samlade expertkompetens löser vi uppgiften som ett lag. Vi ägs till hundra procent av våra medarbetare. Detta tror vi är grunden till varför vi trivs så bra och varför våra medarbetare väljer att stanna kvar hos oss. Att få tid och stöd och känna sig sedd och behövd.

Medarbetarnas kompetens är det viktigaste vi har. Att erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter tror vi är nyckeln till att så många väljer att stanna kvar hos oss. Att vi har förstått att utveckling betyder olika saker för olika medarbetare, att alla kan nå sin fulla potential.

Av den anledningen har vi valt att arbeta med en karriär- och befattningsmodell som erbjuder utvecklingsmöjligheter inom teknik, uppdragsledarskap, linjeledarskap och affärsledarskap. Befattningen är inte detsamma som din titel utan pekar mer på förhållningssätt, beteenden och kompetens.

Bilder

Lediga jobb


Teknikansvarig inom Spår- och Banteknik Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollen…

Bygg/anläggning

Åpen søknad Tillsvidare­anställning Hønefoss 2022-03-01 Sista ansöknings­dag : 2022-03-01

Bygg/anläggning

EX-jobb: Klimatkalkyler för VA-ledningsarbeten Sommar-/Ex-jobbare Stockholm 2021-12-31 Sista ansökning…

Bygg/anläggning

EX-jobb inom logistik och klimatberäkningar hos Norconsult Fältgeoteknik Sommar-/Ex-jobbare Göteborg 2021-12-31 …

Bygg/anläggning

Väg / Gata / Mark-projektör Tillsvidare­anställning Helsingborg 2021-12-06 Sista ansöknings­dag : 2021…

Bygg/anläggning

Norconsult Bro söker Tekla-expert Tillsvidare­anställning BorlängeGöteborgLuleåMalmöStockholm 2022-01-09 …

Bygg/anläggning

Teknikansvarig inom kontaktledning Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaS…

Bygg/anläggning

Teknikansvarig inom kanalisation Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgLuleåMalmöMärstaSollentunaStockholmUmeå…

Bygg/anläggning

BIM-samordnare Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaStockholmUmeåVarbergV…

Bygg/anläggning

Tekniksamordnare Järnväg Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaStockholmUm…

Bygg/anläggning

Er du vår seniorrådgiver innen VA med interesse for prosess og driftsassistanse? Tillsvidare­anställning Lillehammer 2021-12-13 …

Bygg/anläggning

Senior Uppdragsledare Järnväg Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaStockh…

Bygg/anläggning

Signalsäkerhetsgranskare Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaStockholmUm…

Bygg/anläggning

Teknikansvarig inom lågspänning Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaStoc…

Bygg/anläggning

Datasamordnare Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaStockholmUmeåVarbergV…

Bygg/anläggning

Byggarbetsmiljösamordnare Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaStockholmU…

Bygg/anläggning

Uppdragsledare Järnväg Tillsvidare­anställning GävleGöteborgHalmstadHelsingborgHudiksvallLuleåMalmöMärstaSollentunaStockholmUmeå…

Bygg/anläggning

Vi søker Ingeniør/Sivilingeniør VVS Tillsvidare­anställning Hamar 2022-01-15 Sista ansöknings­dag : 20…

Bygg/anläggning

Vil du være med å løse fremtidige VA – og overvannsutfordringer Tillsvidare­anställning Hamar 2022-01-03 …

Bygg/anläggning

Ingeniør/Sivilingeniør signal- og sikringsanlegg for jernbane og sporvei Tillsvidare­anställning Sandvika 2022-01-01 …

Bygg/anläggning

Följ Norconsult på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida