Ansök om Karriärstipendiet - värde 15 000 kr. Till ansökan!

NorconsultIT/teknik/konsult

MotivationNorconsult har inte bara byggt en imponerande konsultverksamhet inom teknik och arkitektur, utan har även lyckats skapa en arbetsplats som andas trivsel och utveckling. Med en tydlig betoning på medarbetarnas välmående, mångfald och inkludering har Norconsult framstått som en mycket attraktiv arbetsgivare. Genom sitt starka engagemang för hållbara lösningar och teknologisk innovation visar Norconsult att de är en arbetsgivare som tar ett helhetsgrepp om samhällets utmaningar.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till Norconsults karriärsida!

På Norconsult arbetar vi tvärfackligt – på riktigt. Här finns ingenting som främjar intern konkurrens. Vår övertygelse är nämligen att de bästa lösningarna kommer från nära samarbete, såväl kollegor emellan som med våra uppdragsgivare.

Med vår samlade expertkompetens löser vi uppgiften som ett lag. Medarbetarnas kompetens är det viktigaste vi har. Att erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter tror vi är nyckeln till att så många väljer att stanna kvar hos oss. Att vi har förstått att utveckling betyder olika saker för olika medarbetare, att alla kan nå sin fulla potential.

Av den anledningen har vi valt att arbeta med en karriär- och befattningsmodell som erbjuder utvecklingsmöjligheter inom teknik, uppdragsledarskap, linjeledarskap och affärsledarskap. Befattningen är inte detsamma som din titel utan pekar mer på förhållningssätt, beteenden och kompetens.

Bilder

Traineeprogram


Global Engineer Program

Följ Norconsult på sociala medier

InstagramFacebookLinkedInWebbsida

Nya medlemmar senaste 30 dagarna

Gör som så många andra och gå med i vårt Karriärnätverk

2894
Bli medlem du också
031-388 47 53 Skriv till oss