SEB

MotivationSEB är en spännande och innovativ arbetsgivare som fortsätter att utveckla sitt exceptionella employer brand. Med många karriär och utvecklingsmöjligheter i företaget, samt aktiviteter för studenter och young professionals visar SEB att de värdesätter sina befintliga och potentiella medarbetare. Med en engagerad HR-avdelning som ständigt jobbar för medarbetarnas trivsel ökar det deras attraktivitet som arbetsgivare och därmed nomineras till ett Karriärföretag 2023.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om du tror på att skapa positiv utveckling i världen kommer du att trivas på SEB. Här finns oändliga möjligheter att tänka innovativt, anta nya utmaningar, växa och nå din fulla potential. Tillsammans med våra kunder bygger vi ett bättre samhälle. Idag och för framtida generationer.

Relationer är kärnan

Ända sedan SEB grundades är 1856 har våra medarbetare och långsiktiga relationer varit kärnan i vår framgång. Det är de som stärker innovationskraften i våra team och som skapar starka band mellan kollegor, kunder och våra aktieägare. Det är också medarbetarna som gör det möjligt att vara en positiv kraft i de samhällen där vi verkar.

Vi är stolta över att arbeta i en vänlig, inkluderande och samverkande arbetsmiljö som främjar en sund balans mellan arbete och privatliv. Vi är övertygade om att vi, genom att stärka varandra, tillsammans kan skapa positiv utveckling.

Alltid nyfikna. Alltid i utveckling.

Framtidens finansvärld utvecklas i snabb takt. Hållbara och digitala förändringar driver på utvecklingen för människor, företag och vår jord. Om du är nyfiken och ivrig att ta dig an framtidens utmaningar, tillsammans med runt 16 000 drivna kollegor i norra Europa och runt om i världen, kommer du att lyckas här på SEB.

Oavsett dina erfarenheter kommer vi ständigt uppmuntra dig att utveckla nya färdigheter och möjligheter att kliva fram, ta ansvar och göra positiv skillnad.

Innovera för en hållbar framtid

Vi vet att omställningen till ett mer hållbart samhälle drivs av att människor, idéer och kapital kommer samman. Med vår finansiella expertis och breda tekniska kapacitet strävar vi efter att hitta innovativa och hållbara lösningar som möter våra kunders ständigt skiftande behov.

Sedan 1856 har SEB drivit på för förändring med sikte mot en bättre framtid. Oavsett var vi arbetar bidrar vi alla genom att tänka nytt, anamma nya sätt att jobba, kontinuerligt utvecklas och innovera för en grönare och mer rättvis värld. Idag och för framtida generationer.

Läs mer om karriärmöjligheter på SEB: Karriär | SEB.

Följ SEB på sociala medier

InstagramFacebookTwitterLinkedInWebbsida