Trelleborg ABIndustri/produktion

MotivationTrelleborg continues to expand and evolve their employer brand, offering a range of possibilities for employees to further develop competence and skills. We can identify a clearly diverse and inclusive corporate culture that gives employees the support they need to evolve and thrive within the company. Trelleborg takes pride in their employees and this can be clearly observed in their media channels. Trelleborg is, quite simply, an employer with great leadership.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Välkommen till Trelleborg

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer. Koncernen omsätter cirka 33 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder.

Koncernen präglas av långtgående delegering av ansvar och befogenheter och uppmuntrar snabba beslut. Trelleborg har en kultur som främjar engagemang, ansvarstagande och god etik i kundrelationer, samt ett positivt samspel med samhället där koncernen finns.

Trelleborg är verksam inom utvalda marknadssegment där koncernen har förutsättningar att nå god lönsamhet och ledande positioner. Globala trender såsom urbanisering, befolkningstillväxt och ökade transporter gynnar koncernens val av segment och stöder inriktningen på produkter och lösningar för bättre hållbarhet.

Karriär hos Trelleborg

Spela en viktig roll i det globala innovationsarbetet och utveckla din förmåga i en dynamisk kultur. Påskynda karriären och arbeta hos en av de ledande aktörerna inom polymerbaserade industriella lösningar.

Program för unga akademiker

När du söker ditt första jobb efter att ha tagit din universitetsexamen, är det viktigt att veta att jobbet du väljer ger dig chans att avancera. Detta innebär utbildning, inte bara på-jobbet-träning utan via noga upplagda program.

Trelleborgs program, Trelleborg Graduate Program, vänder sig till unga akademiker och består av fem veckolånga moduler under 15 månaders tid. Utbildningen anordnas av Trelleborg Group University, och riktar sig till de medarbetare som har jobbat i ett par år efter examen.

Målet med programmet är att ge de färdigheter som krävs för medarbetarna senare ska kunna ta en större roll inom Trelleborg, och samtidigt ge dem en förståelse för Trelleborgs affär, värderingar och företagskultur.

Bilder

Följ Trelleborg AB på sociala medier

FacebookTwitterLinkedInWebbsida