Administratör inriktning praktik

Offentlig förvaltning

Aktiveringspedagog, Grundskoleförvaltningen

Offentlig förvaltning

Aktivitetssamordnare, Vård- och äldreförvaltningen

Offentlig förvaltning

Assistent, Försörjningsenheten, Arbetslivsförvaltningen

Offentlig förvaltning

Bibliotekarie, Kulturförvaltningen

Offentlig förvaltning

Biblioteksassistent

Offentlig förvaltning

Brottsförebyggande samordnare

Offentlig förvaltning

Enhetschef centrala elevhälsan

Offentlig förvaltning

Enhetschef hemsjukvård

Offentlig förvaltning

Enhetschef social hållbarhet

Offentlig förvaltning

Familjehemssekreterare, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Offentlig förvaltning

Förskollärare Majgårdens förskola, resursavdelning Stacken

Offentlig förvaltning