5 aktuella trender inom introduktion och onboarding

Skillnaden mellan en lyckad och misslyckad introduktion kan vara enorm. Studier av The Aberdeen Group visar att på företag med välplanerade onboardingprogram så var 91 procent av nyrekryterade kvar efter tre år. På de företag med bristfällig eller dålig onboarding var endast 30 procent av de nyrekryterade kvar efter tre år. Samma undersökning visar också att bra onboarding gör att vi snabbare blir produktiva och känner oss mer engagerade.

Vinsterna med bra introduktionsprogram är med andra ord stora. Detta är också skälet till att många arbetsgivare nu försöker uppdatera och anpassa sina introduktionsprogram för att möta kandidaternas behov, dra nytta av ny teknik och skapa lärande från dag ett. Så vilka är de tydligaste trenderna i hur onboarding och introduktionsprogram utformas?

”Pre-boarding”

Traditionellt har introduktionsprogram startat i samband med tillträdesdagen. Många har här börjat tänka om och vill utnyttja tiden mellan kontraktsskrivande och tillträde till att förbereda personen och bekräfta känslan av att ha fattat rätt beslut. Sätten att göra detta på är många. Det kan handla om en välkomstvideo med vd, tillgång till vanliga frågor & svar, inlogg till intranätet, inbjudan till sociala aktiviter, access till internutbildningar, vara med på interna sändlistor, få ett gäst-inlogg till interna samarbetsplattformar och så vidare – allt för att skapa en så bra upplevelse som möjligt för den nyrekryterade. Dessutom leder många av de ovanstående exemplen till att personen snabbare blir produktiv i sin nya roll.

Smart utnyttjande av ny teknik

Den andra tydliga trenden är att fler arbetsgivare idag använder sig av digitala hjälpmedel. Syftet är både att förenkla och effektivisera introduktionen, men också att skapa en bättre upplevelse för den nyrekryterade. Några av de områden som nu växer i betydelse i onboardingen är: molntjänster som automatiserar formalian, chatbots som besvarar de vanligaste frågorna, mobilbaserad utbildnings- och orienteringsvideos, samarbetsverktyg som Slack och Sharepoint och självservicesystem för förmåner och hälsoprogram.

Personligt anpassad introduktion

Den tredje trenden handlar om att anpassa introduktionen till varje ny medarbetare. Det kan handla om så enkla saker som att skicka personliga välkomstmeddelanden eller att skräddarsy en utvecklingsplan, men också om att anpassa den första tiden till den nyanställdes personlighet. På Snow Software gör man just det. Är det en person som tycker teamet är viktigast? I så fall satsar man på teambyggande aktiviteter. Är det någon som identifierar sig starkt i sin roll? I så fall fokuserar man på utbildning, verktyg och information parallellt med tidigt ansvar för ett eget projekt.

Överföring av kunskap och ”know-how”

Många har upptäckt de stora vinsterna med att göra det enklare för nyanställda att komma åt den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. Ny teknologi i form av samarbetsplattformar gör det idag enklare att sprida kunskap. Dessa gör det inte bara möjligt att kommunicera lättare med andra, ställa frågor och få svar, de innehåller dessutom historik som gör det möjligt att komma åt den ackumulerade kunskapen inom olika områden. Utöver det är det många arbetsgivare som jobbar med ”buddy”-system där erfarna medarbetare agerar stöd och mentorer till nya medarbetare.

Ledningen engagerar sig personligen

Att vd och seniora chefer personligen träffar de nyanställda skickar ett tydligt budskap om att de nya medarbetarna är viktiga. Netflix är ett exempel, där vd:n Reed Hastings personligen träffar alla nyanställda. Undersökningen Onboarding HR Insights Report, genomförd av The Employers Institute, visar att 77 procent av chefer i ledningsgruppen träffar nyanställda personligen. Jämfört med undersökningen från året innan har denna siffra ökat med hela 15 procent.

Källor: https://www.cognology.com.au/top-5-new-trends-onboarding/; https://enboarder.com/onboarding-trends/; Insight Lab