Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!
Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

Chefens roll i att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen

”Medarbetarna – vår viktigaste resurs” – en läpparnas bekännelse, en obekväm sanning eller något ni verkligen menar och agerar på? Rätt inställning och vilja från ledning och chefer är avgörande för ett framgångsrikt employer branding-arbete.

Det är få arbetsgivare i Sverige idag som inte funderar över hur man skapar en attraktiv arbetsplats, och sedan ser till att så många som möjligt som man vill rekrytera känner till det. Kort sagt; att jobba aktivt med sitt varumärke som arbetsgivare.

Vi har identifierat unika arbetsgivarerbjudandet i över 20 år och gjort framgångsrika kommunikationskampanjer, vässat platsannonser och karriärssidor, planerat rekryteringsevent, gjort snygga mässmontrar och engagerat medarbetarna i tipsrekrytering för att attrahera ny kompetens. Men oavsett hur framgångsrika vi än varit i själva framtagandet av arbetsgivarerbjudandet och kommunicerandet av det, så är i slutändan ändå en sak som är helt avgörande för hur lyckat det faktiska resultatet blir; cheferna. De vässade budskapen och kreativa lösningarna faller platt om inte cheferna omsätter dem i praktiken och lever upp till det kommunicerade löftet om den attraktiva arbetsplatsen. Ansvaret vilar både hos den närmsta chefen i gruppen, men också i alla nivåer upp till den högst ansvariga chefen.

Ett starkt varumärke som arbetsgivare måste byggas inifrån

Det kan tyckas självklart att en chef är helt beroende av att ha medarbetare som både kan, får och vill göra det som krävs för att lösa det uppdrag man har i verksamheten. Tyvärr är det långt ifrån alla organisationer och chefer som skapar rätt förutsättningar för sina medarbetare. Man kanske pratar om att ”medarbetarna är vår viktigaste resurs” men man agerar inte utifrån det. Ett starkt varumärke som arbetsgivare måste byggas inifrån och man måste börja med hur de nuvarande medarbetarna faktiskt upplever sin arbetsvardag.

Chefens roll i sanningens ögonblick

Första dagen på jobbet är sanningens ögonblick för arbetsgivarvarumärket. Kommer den interna verkligheten att stämma överens med de löften som kommunicerats under rekryteringsprocessen? Kommer den närmsta chefen och de nya kollegorna möta de förväntningar som gjort att jag tog beslutet att tacka ja till tjänsten?

Det krävs samsyn och förankring för vilken arbetsplats man vill vara och informera och engagera cheferna i den. Saknas gemensamma plattformar för hur arbetsplatsen ska vara utformad, i form av ledarskap, kultur, värderingar, arbetssätt och processer så blir det upp till varje enskild chef att själva tolka ledarskap och arbetsplatskultur. Risken blir påtagligt hög att de förväntningarna som byggts upp under kandidatresan aldrig infrias.

Ett uttalat åtagande från cheferna skapar vi alltså rätt förutsättningar redan från början för ett lyckat arbetsgivarvarumärket. Involveras cheferna i ett tidigt skede samt visar ett stort engagemang kommer det att ge en stark effekt på förankringsarbetet och i slutändan – lyfta medarbetarna som vår viktigaste resurs.

Källa: Talenttalk.se

Gå med i Karriärnätverket för att inte missa fler nyheter.

Gå med »

Bli medlem du också

som fler än

30000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss