« Tillbaka

Elyns stipendium


Elyns stipendium  

Nyinstiftat uppsatsstipendium

Är du intresserad av att skriva din C- eller D-uppsats inom hållbar utveckling och förnybar energi? Elyn är en nytänkande jämförelsetjänst för elavtal med ett särskilt fokus på förnyelsebar el. Vi vill bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av energimarknaden för att undvika en kommande klimat- och miljökris. 

Med vårt nyinstiftade uppsatsstipendium vill vi belöna dig som skriver en uppsats som belyser ämnet en grön omställning inom energisektorn.

Ett stipendium för studenter

Elyns stipendium är till för dig som är student och ska skriva eller skriver din C- eller D-uppsats vid universitet eller högskola i Sverige. Stipendiet är främst till för att finansiera ditt forskningsarbete i form av litteratur, datainsamling eller andra nödvändiga kostnader.

Uppgifter som behövs för att ansöka

  • En sammanfattning av vad din uppsats ska handla om samt hur den inkluderar ämnet kring en grön omställning i energisektorn (max. 500 ord).
  • En kort motivering till varför du förtjänar att få stipendiet
  • För- och efternamn
  • Kontaktuppgifter
  • Lärosäte och utbildning (bevis på utbildningen krävs)

Skicka din ansökan till: stipendium@elyn.se

Sista ansökningsdag: 2023-06-30

Så utses vinnaren

Vinnaren av Elyn stipendiet utses av en jury bestående av medarbetare från Elyn. Ansökningarna bedöms utifrån ett helhetsperspektiv som b.la. innefattar kreativitet och relevans inom ämnet.

Övriga regler och villkor

  • Bidragen måste vara oss till handa innan sista ansökningsdag.
  • Vinnaren utses under juli 2023.
  • Juryns beslut går inte att överklaga.
  • Utbetalningen sker först när stipendiatens uppsats är inlämnad till lärosäte.
  • Vinnaren ger sitt godkännande att Elyn kan komma att använda namn och uppsats i marknadsföringssyfte.
Ansök här
Sista ansökningsdag30-06-2023Ansökning öppnades:01-01-2023PeriodVärde7 500 kr
Se alla stipendier


Gå med i Karriärnätverket för att fortsätta

Du kan när som helst avskriva dig genom att klicka på länken I footer av våra mail. För mer information gällande vår personintegritetspolicy, besök vår webbplats.