« Tillbaka

Internationella Stipendiet från Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse


Internationella Stipendiet från Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse

Det Internationella stipendiet delas ut för studier med fokus på internationell förståelse.

För att söka stipendiet ska följande villkor uppfyllas:

  • Studierna ska omfatta minst en termin utomlands.
  • Studierna ska leda till en examen vid ett svenskt eller utländskt lärosäte på grund- eller mastersnivå och kan avse ett brett fält av ämnesområden – globala frågor inom hållbarhet, freds- och konfliktforskning, internationella relationer, humaniora, ekonomi, samhällsvetenskap, miljöstudier, teknologi, naturvetenskap etc.
  • Utbildningen förutsätts leda till arbete där förståelsen för internationella förhållanden är viktig och där syftet är att förbättra människors livsvillkor.
  • Stipendiaten ska vara mellan 18 och 28 år och svensk medborgare.

Vi delar inte ut stipendier till:

  • Praktiktjänstgöring utomlands.
  • Doktorandstudier.
  • Språkstudier.
  • Gymnasiestudier.

Erik och Göran Ennerfelts Stiftelse för Svensk Ungdoms Internationella Studier delar varje år ut omkring 10 stipendier på mellan 50.000 och 100.000 kronor till högskole- och universitetsstuderande utomlands.

Gemensamt för stipendierna är att studierna ska ge ett internationellt perspektiv och en ökad förståelse för internationella förhållanden, oavsett ämne.

Stipendiaterna utses i maj varje år och stipendiet gäller för studier påföljande höst- och/eller vårtermin.

Ansök här
Sista ansökningsdag01-04-2023Ansökning öppnades:01-11-2022PeriodNovember-April (Svar i maj)Värde50.000-100.000 kr
Se alla stipendier

Gå med i Karriärnätverket för att fortsätta

Du kan när som helst avskriva dig genom att klicka på länken I footer av våra mail. För mer information gällande vår personintegritetspolicy, besök vår webbplats.