« Tillbaka

Kungl och Hvitfeldskta Stiftelsen stipendier


Kungl och Hvitfeldskta Stiftelsen stipendier

Styrelsen för Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige. Stipendiebeloppet är för närvarande 15 000 kr.

Nästa utlysning öppnar 24 augusti 2023. 

Behörighet

För att vara behörig till Kungliga och Hvitfeldtska stipendiet ska du

 • vara student vid Göteborgs universitet på kandidat- eller masternivå,
 • ha slutbetyg från gymnasieskola i förutvarande Göteborgs och Bohus län (se karta nedan),
 • vara född i Göteborgs stift alternativt folkbokförd där när du började i gymnasiet inom stiftet,
 • vara mindre bemedlad
 • inge goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier,
 • klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers.
  Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett.


Stipendium kan endast erhållas en gång.

Karta över f.d. Göteborgs och Bohus län

Urval

Behöriga studenter rangordnas efter antal avklarade högskolepoäng inom respektive utbildningsområde.

Ansökan

Du ansöker i Göteborgs universitets digitala ansökningssystem och laddar upp följande bilagor:

 • Slutbetyg från din gymnasieskola,
 • Personbevis där födelseort framgår, hämtas kostnadsfritt på Skatteverkets hemsida.
 • Resultatintyg från eventuella andra studier på annat statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers.

Komplett ansökan bekräftas med BankID.

Sista ansökningsdag är 9 oktober 2023.


Beslut

Stipendierna delas ut av stiftelsens styrelse efter förslag från universiteten. Beslut meddelas alla sökande i slutet på december.

Frågor

Om du har frågor om stipendiet, kontakta stipendier@gu.se

Ansökan stängd

Gå med i Karriärnätverket för att bli meddelad när ansökan öppnas!

Du kan när som helst avskriva dig genom länken i våra mejl. Notera dock att du då inte längre kan vara med i tävlingar eller vinna våra stipendier. För mer information gällande vår personintegritetspolicy besök vår webbplats

Sista ansökningsdag09-10-2023Ansökning öppnas:24-08-2023PeriodVärde15 000 kr
Se alla stipendier

Gå med i Karriärnätverket för att fortsätta

Du kan när som helst avskriva dig genom att klicka på länken I footer av våra mail. För mer information gällande vår personintegritetspolicy, besök vår webbplats.