« Tillbaka

Kungl och Hvitfeldskta Stiftelsen stipendier


Kungl och Hvitfeldskta Stiftelsen stipendier

Styrelsen för Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen delar årligen ut stipendier till studerande vid universiteten och högskolorna i Sverige.

Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma i fråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och linjer som skett. Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendierna delas ut av Stiftelsens styrelse efter förslag från berörda universitet och högskolor eller den organisation dessa bestämmer. Stipendiet är på 15 000 kr och delas ut under höstterminen.

Ansökan

Till ansökan skall bifogas:

Ansökan enligt ovanstående ordning som ett gemensamt dokument i pdf-format. Ansökan skickar du till registrator@su.se och anger i ämnesraden "SU-FV-4332-21".

Sista ansökningsdag var 9 oktober 2022.

Beslut

Beslut meddelas senast i december via e-post till samtliga sökande.

Utbetalning

Utbetalning sker av Kungl och Hvitfeldtska stiftelse stiftelsen.

Ansökan stängd

Gå med i Karriärnätverket för att bli meddelad när ansökan öppnas!

Du kan när som helst avskriva dig genom länken i våra mejl. Notera dock att du då inte längre kan vara med i tävlingar eller vinna våra stipendier. För mer information gällande vår personintegritetspolicy besök vår webbplats

Sista ansökningsdag09-10-2023Ansökning öppnas:24-08-2023PeriodVärde15 000 kr
Se alla stipendier

Gå med i Karriärnätverket för att fortsätta

Du kan när som helst avskriva dig genom att klicka på länken I footer av våra mail. För mer information gällande vår personintegritetspolicy, besök vår webbplats.