« Tillbaka

Svensk-Franska Stiftelsen


Svensk-Franska Stiftelsen

Sedan 1935 har Svensk-Franska Stiftelsen verkat för att främja kontakterna mellan Sverige och Frankrike genom att dela ut stipendier till svenska studenter och forskare. Stipendierna är avsedda för postgymnasiala studier i Frankrike.Stipendierna delas endast ut till enskilda personer och är begränsade i antal och storlek, vilket tyvärr innebär att inte alla ansökningar kan bifallas.

För att stipendier skall betalas ut måste studierna ske på plats i Frankrike och inte på distans.

Maximalt stipendiebelopp för studier är 25 000 SEK

ansökningskrav

Om du söker stipendium för studier ska gymnasiala studier vara avklarade

Är du svensk medborgare? Stiftelsens stadgar stipulerar att stipendiaterna måste vara svenska medborgare och du måste kunna styrka detta genom att uppge svenskt personnummer och bifoga kopia på ditt pass

En tydlig motivering till varför du behöver ett stipendium samt en rimlig budget är obligatorisk.

Bifoga antagningsbesked till den utbildning du avser läsa. Om du ännu inte fått antagningsbesked kan du komplettera med detta i efterhand.

Till din ansökan skall du bifoga ett CV samt andra dokument som du tycker styrker din ansökan, t.ex. betyg/studieresultat och rekommendationsbrev.

Vid tilldelning prioriteras studier på franska.

Ansök här
Sista ansökningsdag01-06-2023Ansökning öppnades:01-01-2023PeriodVärde25000 kr
Se alla stipendier

Gå med i Karriärnätverket för att fortsätta

Du kan när som helst avskriva dig genom att klicka på länken I footer av våra mail. För mer information gällande vår personintegritetspolicy, besök vår webbplats.