« Tillbaka

Sverige-Amerika Stiftelsens Stipendium för Masterstudier, Doktorander och Forskare


Master-, doktorand- och forskarstipendier

Sverige-Amerika Stiftelsen delar ut kontantstipendier för master- och doktorandstudier samt postdoktoral forskning i USA och Kanada. Stipendier kan sökas för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse.

Stiftelsen delar ut stipendier från olika stipendiefonder, privatpersoner eller företag. Samtliga söks tillsammans, det går inte att söka specifika stipendier för sig utan Stiftelsen tar emot samtliga sökande och avgör sedan vilka som tilldelas, och var dessa stipendiemedel kommer ifrån. Oavsett vilket stipendium man får måste Stiftelsens krav uppfyllas, till exempel går det inte att läsa på distans.

Kriterier

 • Sökande måste vara svensk medborgare.
 • Sökande måste ha en avlagd grundläggande examen (minst en kandidatexamen) från universitet/högskola eller motsvarande (såväl svenska som utländska universitetsutbildningar godkänns).
 • Examensbevis krävs.
 • Stipendium kan sökas inom alla ämnesområden.
 • Den sökande behöver inte vara antagen till önskat universitet vid ansökningstillfället (Gäller främst masterstudier).
 • Den sökande skall själv ordna antagning samt ombesörja alla praktiska arrangemang i samband med utlandsvistelsen, inkl. försäkring, visum, bostad, etc.
 • Stipendium kan sökas för master-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada.
 • Studierna för vilket stipendium sökes skall pågå under 6-12 månader, och minst två terminer, under perioden 1 juli till 30 juni för aktuell utlysningsperiod.

Vanliga frågor

 • Examen som omfattar kortare studietid än tre år ger ej behörighet. Ej heller civilingenjörs-, jurist-, arkitekt- och läkarstuderande som ej avlagt examen är behöriga att söka. Det går ej att söka stipendium för Mastersutbildningar för studier som i Sverige anses vara tillhörande grundutbildning, exempelvis Civilingenjör. Studier vid Law School (förutom LL.M.), och Medical School medges ej.
 • Stipendium ges ej för finansiering av medföljande familj.
 • Stipendium kan inte sökas för lönekostnader av något slag.
 • Det går inte att skjuta upp en planerad studie- eller forskningsvistelse. Om stipendiet inte kan utnyttjas under den aktuella stipendieperioden måste stipendiaten ansöka på nytt.
 • Den som tidigare erhållit masters- eller forskarstipendium från Sverige-Amerika Stiftelsen är ej behörig att söka en andra gång.
 • Stipendium kan ej sökas för praktik, kortare konferensresor, studier på deltid eller på distans.
 • Stipendium kan ej heller sökas retroaktivt.

Stipendiebeloppen ligger vanligen mellan ca 50 000 kr och ca 400 000 kr. Stipendierna är såväl merit- som behovsbaserade och skall ses som bidrag till finansiering av studierna eller forskningsvistelsen.

Ansökan stängd

Gå med i Karriärnätverket för att bli meddelad när ansökan öppnas!

Du kan när som helst avskriva dig genom länken i våra mejl. Notera dock att du då inte längre kan vara med i tävlingar eller vinna våra stipendier. För mer information gällande vår personintegritetspolicy besök vår webbplats

Sista ansökningsdag15-09-2022Ansökning öppnades:01-06-2022PeriodJuni-SeptemberVärde50.000-400.000 kr
Se alla stipendier

Gå med i Karriärnätverket för att fortsätta

Du kan när som helst avskriva dig genom att klicka på länken I footer av våra mail. För mer information gällande vår personintegritetspolicy, besök vår webbplats.