Googles 4 gyllene regler vid rekrytering

Varje år får Google mer än 1,5 miljoner jobbansökningar från hela världen och anställer flera tusen utav dessa kandidater. I genomsnitt tar det 6 veckor för att göra klart en rekrytering och varje kandidat måste först träffa sin potentiella chef, kollegor och en anställningskommitté innan rekryteringen är färdigställd. Googles före detta Senior Vice President of Oeople […]

Därför behöver vi fredagsfika på jobbet

Fredagsfikan är för många en helig stund tillsammans med kollegorna i slutet på arbetsveckan. Men enligt psykologen Mattias Lundberg är det inte bara det faktum att det är gott med bullar som gör att fredagsfikan är så bra, den kan även hjälpa oss att prestera bättre på jobbet. – Arbetsplatsen är en konstgjord institution där […]

Employer Branding är Top-of-Mind

           

Så kan employer branding stärka ideella verksamheter

I ideella verksamheter är det nog så viktigt att jobba med employer branding. Viktor Hedman delar här med sig av erfarenheter och lärdomar från HR-studentföreningen Dynamicus. Vikten av att arbeta med sitt employer brand märks inte minst i en ideell förening. All aktivitet bygger ju på frivilligt engagemang av människorna som delar föreningens vision och […]

Bill Gates: 3 kompetenser för att få framtidsjobben

Datorpionjären och filantropen Bill Gates investerar i framtidsprojekt och arbetar regelbundet med uppfinnare. Baserat på sina efterforskningar drar Gates slutsatsen att framtiden till hör vetenskapskvinnor- och män, ekonomer och ingenjörer. De som utbildar sig idag uppmanar han att satsa på de tre kompetenserna i så stor utsträckning som möjligt. ”Välj så mycket vetenskap, ingenjörskonst och […]

Karriärföretagen 2017 – listan utökas

Styrelsen i Karriärföretagen har i samråd med juryn beslutat att utöka antalet Karriärföretag 2017 till maximalt 125 arbetsgivare. Anledningen till att listan utökas ytterligare är att employer branding arbetet i Sverige under de senaste åren markant har förbättrats hos väldigt många företag och organisationer. Istället för att som under tidigare år dela upp topplistan i […]

Krav på årlig lönekartläggning

Nya regler gäller att arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet med kartläggningen. I vårt inlägg i förra veckan skrev vi om förändringar i diskrimineringslagen där nya regler innebär att det ska främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion […]

Förändringar i diskrimineringslagen

Den 1 januari 2017 trädde nya bestämmelser i kraft gällande arbetsgivares arbete med förebyggande diskrimineringsarbeten – kallat för aktiva åtgärder i lagtexten. Den största förändringen som gjorts från årskiftet 2017 gäller diskrimineringslagens tredje kapitel med underrubriken aktiva åtgärder. Tidigare har det saknats en tydlig definition om vad som avses, vilket man nu klargör genom att […]

Pressrelease: Karriärföretagen 2017

Varje år utser Karriärföretagen de arbetsgivare som bedriver det bästa och mest kvalitativa employer branding arbetet i Sverige. Karriärföretag-emblemet är ett signum och en Svensk kvalitetsstämpel för ett professionellt utfört arbete. De företag som erhåller utmärkelsen får under ett års tid använda sig av emblemet. Syftet med Karriärföretagen är att förenkla för Sveriges studenter, yrkesverksamma […]

”Culture fit” viktigare än formell kompetens

I bolag där kulturen är affärsstrategiskt avgörande, gäller det att rekrytera medarbetare som passar in och delar företagets värderingar. Företagskultur har gått från att vara ”nice to have” till ”need to have” för de företag som vill överleva och utvecklas på den globala arbetsmarknaden. Med den kunskapsekonomi och hyperkonkurrens som råder på många håll, har […]

Så kan vi stoppa fördomar och diskriminering inom rekrytering

Fördomar i rekryteringsprocesser kan omedvetet, men även medvetet, påverka vem vi i slutändan väljer att anställa. Enligt psykologen Victor Moberg skulle det här problemet kunna åtgärdas genom att låta datorer och algoritmer hjälpa människan att matcha rätt kompetens med rätt jobb. Enligt Diskrimineringsombudsmannen har arbetsgivaren ansvar för att alla, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller […]

Medarbetarskapets betydelse för varumärket

Medarbetarna besitter makten att måla ert varumärke i de vackraste av färger – eller att solka ner det. Tydliga värderingar och ansvarsgränser ger utväxling på medarbetarkraften, enligt värderingsexperten Mia Hultman. ”Jag var och åt på en restaurang i Stockholm. Allt som kan gå fel gick fel: Bordet vi bokat fanns inte när vi kom. När […]