AscomIT/teknik/konsult

MotivationAscom är en familjär arbetsgivare som erbjuder goda karriärmöjligheter, både i och utanför Sveriges gränser. De visar ständigt upp hög expertis och hur man aktivt arbetar med talangers utveckling. Det är tydligt att den yngre målgruppen är eftertraktad, och därmed är Ascom en attraktiv arbetsgivare för de som är i början av sin karriär. Vi bevittnar ett utmärkt employer branding-arbete som skapar trygghet för sina medarbetare.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalité på social och digital media

Om Ascom

Ascom  är en global leverantör av lösningar med fokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila lösningar för arbetsflöden. Ascoms vision är att överbrygga informationsklyftor och göra bästa möjliga beslutsunderlag tillgängliga – oberoende av tid och plats. Ascoms mission är att erbjuda verksamhetskritiska realtidslösningar för miljöer som kräver omfattande mobilitet, specialanpassade lösningar och hög tidsprecision. Bolagets unika produkt- och lösningsportfölj samt mjukvaruarkitektur gör det möjligt att integrera mobila enheter och lösningar som ger flexibla och effektiva arbetsflöden inom hälso- och sjukvården, industrin, säkerhetssektorn och detaljhandeln.

Upplev skillnaden!

Ett antal faktorer skiljer Ascom som arbetsgivare från andra företag. Våra lösningar är individuellt anpassade efter våra kunders krav. Resultatet är banbrytande teknisk utveckling med starkt innovationsfokus. Ascom verkar i en dynamisk företagsmiljö, och våra interna strukturer anpassas ständigt efter det utvecklingen kräver. Det leder till en genomsynlig organisation med nya utmaningar som ger våra anställda en stimulerande arbetsmiljö

Vi levererar heltäckande lösningar till våra kunder. En förutsättning för det är tvärdisciplinärt samarbete som främjar entreprenörstänkande inom Ascom. Dessutom ger det tvärdisciplinära upplägget av uppdragen våra anställda möjlighet att utveckla en bred kompetens. Personliga kontakter skapar en god arbetsmiljö inom företaget. Samarbetet utgår från människorna, inte uppdragen.

Ytterligare ett skäl till att många tidigare anställda har återvänt till Ascom.

 

Följ Ascom på sociala medier

LinkedInWebbsida