Sök Karriärstipendiet - 15 000 kr att lägga på dina studier och framtida karriär. Till ansökan!

Borås Energi och MiljöVA/energi

MotivationBorås Energi och Miljö drivs av engagerad HR-avdelning som aktivt jobbar employer branding-frågor. Det finns en varm företagskultur och ett brett urval av karriärval vilket lockar till sig unga talanger. Borås Energi och Miljö är ett praktexempel på en arbetsgivare som lyckats skapa en familjär företagskultur tack vare sin passion och lojalitet. Genom att ligga i branschens framkant bjuder Borås Energi och Miljö på en spännande arbetsplats i en spännande bransch. Som medarbetare får man gott stöd i sin utveckling och kan bilda sig värdefull kompetens.

Kvalitet
Organisationens karriärsidor; information, kvalitet och dynamik
Attraktivitet
Attraktivitet som arbetsgivare i externa mätningar
Aktivitet
Aktiviteter gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
Sociala medier
Närvaro och kvalitet i sociala och digitala medier

Lev hållbart. Lev mer.

Tillsammans med boråsarna skapar vi Sveriges mest hållbara kretsloppsstad. Så lyder bolagets vision. 

Genom att ta vara på stadens energiströmmar och omvandla dessa till olika nyttor till boråsarna skapar vi en hållbar kretsloppsstad. Nyttor som vi erbjuder boråsarna är fjärrvärme, fjärrkyla, biogas,  avfallshantering och vatten och avlopp. 

Arbetsplats och kultur

Samarbete, engagemang och kunskap ska känneteckna vår interna kultur. Det förutsätter en öppen atmosfär där det är naturligt att bidra till en positiv utveckling för såväl företaget som medarbetarna. Vårt förhållningssätt till våra uppgifter och varandra leder till att vi känner gemenskap och stolthet för vårt företag.

Varför jobba med oss?

Framåt

Vårt arbetssätt och attityd är framåtsträvande och vi söker alltid efter en lösning som på bästa sätt gynnar kunden, företaget och miljön.

Omtanke

Vi ser och lyssnar på våra kunder och medarbetare. Vi är lyhörda för behov och möjligheter. Vi tar ansvar för varandra, våra handlingar och våra åtaganden mot kunderna.

Kretslopp

Vi arbetar enligt kretsloppsprincipen. Vi strävar hela tiden efter att minska miljöpåverkan i allt vi gör.

Mer om Borås Energi och Miljö

Lediga jobb


Följ Borås Energi och Miljö i sociala medier

KarriärsidaFacebookInstagramWebbsidaX

Bli medlem du också

som fler än

30000

andra studenter och unga yrkesverksamma som vill framåt i sin karriär.

Bli medlem du också
08-600 18 00 Skriv till oss